Vzděláním proti demenci

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Demence je v současné době celosvětový problém. Počty lidí žijících s touto diagnózou u nás i ve světě stále stoupají vzhledem k tomu, že se lidé dožívají vyššího věku.

Ilustrační foto FOTO: Fotky&Foto

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je členem mezinárodního týmu, který spolupracuje v rámci evropského programu Erasmus + v projektu SIDECAR (Skills In DEmentia CARe – Building Psychosocial Knowledge and Best Practice in Dementia Care).

Logo projektu SIDECAR

Projekt SIDECAR je realizován od 1. 10. 2018 do 31. 8. 2021 a je zaměřen na podporu psychosociálních intervencí v péči o lidi žijící s demencí. Jeho cílem je harmonizace stávajících vzdělávacích programů, týkajících se této péče. Vznikne kurikulum, které poskytne prostředí pro získání dovedností a kompetencí pro péči o lidi žijící s demencí. Za Českou republiku se na těchto činnostech podílí zejména vedoucí projektu Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Mgr. Tereza Pečánková, Jan Sokol, Mgr. Vladimíra Dostálová, doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., a Mgr. Kateřina Hájková, MBA. Ze zahraničních týmů jsou do projektu zapojeni odborníci z italského týmu na Univerzitě v Bologni, španělského týmu na Univerzitě v Salamance a nizozemského týmu na Univerzitě v Maastrichtu. Všichni partneři, kteří se na projektu podílejí, mají zkušenosti v oblasti péče o lidi žijící s demencí, ve vzdělávání i v realizaci evropských projektů.

Vedoucí projektu Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., a odborný garant projektu doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., u posteru projektu SIDECAR na mezioborové konferenci Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví FOTO: J. Sochora

Oddělení vědeckých informací IPVZ v Hotelu ILF zajišťuje pro projekt SIDECAR informační podporu, zpracovává rešerše na zadaná témata a vyhledává potřebné informace.

Projekt SIDECAR má tři fáze. Na začátku byla vytvořena analýza vzdělávacích programů zaměřených na péči o lidi s demencí v jednotlivých státech Evropské unie. Analýza slouží k identifikaci základních témat, týkajících se nejefektivnějších psychosociálních intervencí, která jsou v rámci vysokoškolských programů vyučována v Evropské unii. Základními tématy jsou lidé žijící s demencí, neformální pečovatelé a profesionální pečovatelé.

Dalším krokem projektu je vytvoření studijních materiálů jak pro teoretickou úroveň, pro kterou vzniknou směrnice, manuály a doporučení, tak pro praktickou úroveň, kdy budou vytvořeny online moduly a studijní materiály, které budou využity ve vzdělávacích programech IPVZ.

Celkovým výstupem projektu je vytvoření výsledného kurikula, které usnadní předávání nejnovějších vzdělávacích poznatků, pracovních postupů a zdrojů informací pro školitele a studenty.

Výsledky projektu SIDECAR – směrnice, manuály, doporučení, on-line moduly a studijní materiály budou sdíleny online. Více informací o projektu je k dispozici na https://sidecar-project.eu/.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Vzděláním proti demenci. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/vzdelanim-proti-demenci/. ISSN 1804-2031.