Knihovna jako místo setkávání

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, oddělení vědeckých informací IPVZ

Oddělení vědeckých informací IPVZ funguje nejen jako knihovna, ale i jako prostor pro vzdělávací a další zajímavé akce.

V příjemném prostředí knihovny proběhla v červnu 2020 tisková konference u příležitosti ukončení prvního běhu unikátního kurzu Administrativní pracovník ve zdravotnictví. Konference se zúčastnil tehdejší ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, vedoucí kurzu MUDr. Milan Cabrnoch, MBA a Mgr. Pavla Povolná, Ph.D, která je jedním ze spolutvůrců vzdělávacího programu tohoto kurzu. Po skončení tiskové konference předal Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch úspěšným účastníkům doklad o absolvování kurzu.

Ministr zdravotnictví předává doklad o absolvování

Kurz Administrativní pracovník ve zdravotnictví vznikl z iniciativy ředitele IPVZ, Výukového pracoviště elektronického zdravotnictví IPVZ a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Primární myšlenkou pro vznik kurzu byla pomoc s administrativou ve zdravotnictví, aby se tak zdravotničtí pracovníci mohli více věnovat pacientům a odborných činnostem.

Na tvorbě vzdělávacího programu kurzu se podíleli přední odborníci a vedoucí kateder a pracovišť IPVZ, např. Výukové pracoviště elektronického zdravotnictví, Katedra posudkového lékařství a Subkatedra revizního lékařství.

V roce 2020 bylo v jarních a podzimních termínech úspěšně proškoleno celkem 65 účastníků. Vzhledem k zájmu o kurz se připravuje další realizace těchto kurzů, které podle aktuální epidemiologické situace a vládních nařízení v době konání kurzu budou buď v prezenční nebo distanční formě.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Knihovna jako místo setkávání. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-3-4/knihovna-jako-misto-setkavani/. ISSN 1804-2031.