Knižní novinky

Mgr. Alexandra SURÁ, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

The Clinical Medical Librarian’s Handbook

Příručka je určena zejména těm, kteří by se chtěli věnovat nebo se věnují profesi klinický knihovník. Autoři v publikaci ozřejmují, jaká je úloha klinického knihovníka, dělí se o své pracovní zkušenosti a popisují, jakým způsobem probíhá spolupráce se zdravotnickým personálem. V neposlední řadě poskytují návody a praktické rady, které je možné využít k zdokonalení služeb v takto specializovaném oboru.

JOSEPH, Claire B. The Clinical Medical Librarian’s Handbook: Judy Carol Stribling, editor. (2020). Lanham, MD. Journal of Hospital Librarianship [online]. 2020, 20(4), 392-393 [cit. 2020-12-14]. ISSN 15323269. Dostupné z: doi:10.1080/15323269.2020.1819761

The No-nonsense Guide to Research Support and Scholarly Communication

V posledních letech procházejí akademické knihovny obrovskými změnami a to díky dostupnosti on-line informací. Aby tyto knihovny byly schopné uspokojit potřeby uživatelů, je přínosné podporovat knihovníky v neustálém sebevzdělávání.  V  publikaci se nacházejí rady a tipy na to, jakým způsobem si mohou knihovníci zvýšit svoji kvalifikaci, aby byli schopni podávat relevantní informace, které se týkají například odborných databází, citací, impakt faktoru vědeckých časopisů nebo H-indexu.

THE NO-NONSENSE GUIDE TO RESEARCH SUPPORT AND SCHOLARLY COMMUNICATION. World Digital Libraries [online]. 2020, 13(1), 66-66 [cit. 2020-12-14]. ISSN 0974567X.

BOLD MINDS: Library Leadership in a Time of Disruption

Jak by měla vypadat knihovna v 21. století a jaká by měla být její úloha? Proměnami v knihovnách, které s sebou přináší nová doba, se věnuje uvedená publikace.  V jednotlivých kapitolách se autoři věnují například vzájemné spolupráci knihoven, účelu, který by knihovny měly plnit,  knihovním fondům nebo profesnímu růstu a zvyšování kvalifikace knihovníků.

APPLETON, Leo a Margate WEAVER. Bold Minds: Library Leadership in a Time of Disruption. 2020. ISBN 9781783304530.

Seeing Sense: Visual Literacy As a Tool for Libraries, Learning and Reader Development

Co je vizuální gramotnost, proč je důležitá a jakou roli hraje v našem životě? Kdy je člověk poprvé konfrontován s vizuální gramotností a jakým způsobem ji může rozvíjet? Co je vizuální vnímání a jak souvisí s učením? Jakou úlohu má v knize ilustrace a jak obrázky dotvářejí text? Odpovědi na tyto otázky a další informace přináší uvedená publikace.

HOPE, Jake. Seeing Sense: Visual Literacy As a Tool for Libraries, Learning and Reader Development. 2020. ISBN 9781783304431.

Homeschooling and Libraries

Kniha je určena zejména rodičům a jejich dětem, kteří se rozhodli pro domácí vzdělávání, a také knihovníkům školních, odborných a veřejných knihoven. V publikaci se nacházejí potřebné informace, jež se týkají uvedeného způsobu výuky, a náměty k tomu, jakým způsobem se mohou knihovny podílet – jakožto zdroj informací – na domácí výuce dětí.

GUBNITSKAIA, Vera, ed. a SMALLWOOD, Carol, ed. Homeschooling and libraries: new solutions and opportunities. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, [2020], ©2020. vii, 278 stran. ISBN 978-1-4766-7490-2.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-3-4/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.