Knižní novinky

Mgr. A. Surá, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Advancing a culture of creativity in libraries: programming and engagement

Autorka publikace názorně předkládá, jakým způsobem je možné uchopit poskytování služeb v akademických i veřejných knihovnách. Ukazuje, že kromě základních knihovnických procedur lze uživatelům nabídnout řadu vzdělávacích a zábavných aktivit, jejichž realizace vyžaduje kreativní myšlení zaměstnanců knihoven. Kniha je plná nápadů a návodů, kterými se mohou knihovníci inspirovat při vytváření programů pro své uživatele.

LOTTS, Megan. Advancing a Culture of Creativity in Libraries: Programming and Engagement. Chicago: ALA Editions, 2021. ISBN 9780838949474.

Burning the Books: a History of Knowledge under Attack

Záměrné ničení knih od starověku po současnost je tématem uvedené publikace. Pozornost je věnována například požáru v Alexandrijské knihovně, pálení knih nacisty, ničení knih v totalitních režimech, nebo mazání textů na sociálních sítích. V publikaci je rovněž poukázáno na hrdinské činy knihovníků, kteří zachraňovali knihy, když se Národní a univerzitní knihovna Bosny a Hercegoviny dostala pod dělostřeleckou palbu srbské armády v srpnu roku 1992.

OVENDEN, Richard. Burning the Books: A History of Knowledge Under Attack. London: John Murray, 2020. ISBN 978-1-529-37875-7.

Hidden Hands: the Lives of Manuscripts and their Makers

Autorka knihy seznamuje čtenáře s iluminovanými rukopisy a popisuje, jakým způsobem tyto ilustrované texty vznikaly. Uvádí například, na co se psalo, jaké se používaly psací potřeby a z čeho se vyráběly barvy. Pozornost věnuje také písařům, umělcům, řemeslníkům a dalším osobám, díky kterým mohlo toto kulturní dědictví vzniknout a být uchováno do dnešní doby.

WELLESLEY, Mary. Hidden Hands: The Lives of Manuscripts and Their Makers. London: riverrun, 2021. ISBN 9781529400939.

Libraries, Digital information, and COVID: Practical Applications and Approaches to Challenge and cCange

Jakým způsobem ovlivnil COVID-19 činnost knihoven? Které kroky bylo třeba učinit, aby knihovny mohly poskytovat své služby během pandemie, a jaká opatření je třeba dodržovat do budoucna? Autoři publikace reagují na změny, které přinesla „doba covidová“ a nabízejí pomoc v podobě zkušeností knihovníků z různých částí světa. Publikace je názornou ukázkou vzájemné mezinárodní podpory mezi zaměstnanci knihoven.

Libraries, digital, information, and COVID. Cambridge: Chandos Publishing, 2021. ISBN 978-0-323-88493-8.

Predatory Publishing

Autor uvedené publikace se zabývá problematikou predátorských časopisů, popisuje, za jakým účelem tyto časopisy vznikají, které znaky je charakterizují, jaké jsou praktiky jejich vydavatelů a čemu je třeba věnovat zvýšenou pozornost při posuzování periodik. Kromě predátorských časopisů jsou zde představeny i jiné formy neetického prezentování vědeckých poznatků, mezi které patří například predátorské konference.

XIA, Jingfeng. Predatory Publishing. 1. London: Taylor & Francis, 2021. ISBN 9780367465322.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 3-4 [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2021-26-3-4/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.