26. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině

PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Dvacátý šestý ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině proběhl po dvou covidových letech v tradičním květnovém termínu, a to 11. května. Sbírky se zúčastnilo přes 12 tisíc dobrovolníků. Kytičky měsíčku lékařského s fialovou stužkou si bylo možné zakoupit ve středu 11. května u dobrovolníků, ale i později v devadesáti hypermarketech Albert, 153 knihovnách a 300 pevných místech až do neděle 15. května.

Letošní sbírka byla věnována nádorovým onemocněním reprodukčních orgánů, konkrétně děložního čípku a varlat.  Cílem celé informační kampaně bylo upozornit na možnosti prevence. U rakoviny děložního čípku se jedná o účinné očkování proti HPV viru, který je původcem až 99 % onemocnění. Rakovinu varlat mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě v raném stadiu a nastoupit tak včasnou léčbu.

Národní lékařská knihovna se letos opět připojila k místům, kde bylo možné si měsíček lékařský koupit. Za tři dny se nám podařilo přispět do sbírky částkou 2245,- korun. Prodali jsme 59 kytiček.

V polovině června byla na účtu suma 17 930 000,- Kč. Na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 2022 číslo 6500065/0300 je možné přispívat až do 30. 11. 2022. Pomáhat můžete také pravidelně každý měsíc odesláním DMS TRV KVET 30 nebo DMS TRV KVET 60 nebo DMS KVET 90. Celoročně můžete podpořit projekty Ligy proti rakovině příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300.

Jako poděkování za spolupráci a podporu uspořádala 13. června 2022 Liga proti rakovině Praha pro zástupce dobrovolníků, příznivce a podporovatele děkovný koncert Perly hudební klasiky, na kterém vystoupili sopranistka Eva Müllerová, klavíristka Lenka Navrátilová, houslistka Olga Šroubková a klavírista Miroslav Sekera. Zahráli skladby A. Vivaldiho, J. Haydna, G. F. Händela, W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka a J.  Suka.

Národní lékařská knihovna provozuje webový portál MedLike na podporu zdravotní gramotnosti široké veřejnosti. I tam naleznete informační zdroje věnované rakovině děložního čípkuvarlat.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. 26. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 22.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-1-2/26-rocnik-celonarodni-sbirky-cesky-den-proti-rakovine/. ISSN 1804-2031.