I lékařské knihovny mohou vědět, že proběhla 11. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR)

Doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D., Oddělení vědeckých informací IPVZ

V Ostravě se dne 7. 6. 2022 konala 11. valná hromada SKIP, a to v zajímavém chráněném industriálním areálu Dolní Vítkovice, který umožňuje pořádat nejen kulturní akce, ale i kongresové aktivity. V tomto netradičním prostředí se tedy konala vlastní valná hromada a další den na ni nezávislá, ale navazující konference týkající se architektury a výstavby knihoven.

SKIP ČR patří k po roce 1989 obnoveným organizacím, které mají velký profesní význam, v tomto případě ve sféře knihovnicko-informační. Řada lidí z lékařských knihoven je členem SKIP, který sice neřeší primárně problémy lékařských knihoven, ale je to nejvýznamnější knihovnicko-informační profesní organizace a je vhodné se o ní zmínit i v časopisu Lékařská knihovna z důvodu jisté sounáležitosti k profesi.

Byly schváleny dokumenty:

  • Usnesení 11. valné hromady
  • Zpráva volební komise
  • Stanovy SKIP
  • Zpráva o činnosti SKIP 2019–2022
  • Zpráva o hospodaření SKIP 2019–2021
  • Programové prohlášení SKIP 2022–2024

Všechny schvalované dokumenty jsou dostupné na webové stránce: https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference/11/dokumenty

Předsedou SKIP na příští 3 roky byl opětovně zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Níže je nové složení výkonného výboru SKIP, který se skládá z předsedy, již dříve zvolených předsedkyní regionů SKIP a členů zvolených na valné hromadě. Nové předsednictvo VV SKIP bude teprve voleno.

Členové VVSKIP zvolení na valné hromadě
Brablíková Kamila Knihovna Kroměřížska
Čubová Lada Městská knihovna Beroun
Dokládalová Martina Městská knihovna v Praze
Domoráková Renáta Městská knihovna Nový Jičín
Faitová Miloslava Univerzitní knihovna ZU v Plzni
Giebisch Roman Národní knihovna ČR
Gűttnerová  Marcela Městská knihovna Litvínov
Hájková Zuzana Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích
Hamplová Jana Městská knihovna Chrudim
Hanáčková Hana Knihovna B.B. Buchlovana Uherské Hradiště
Havlicová Radka Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Houšková Zlata seniorka
Janošková Kateřina Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Kabrdová Dana Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Kratochvílová Monika Moravská zemská knihovna Brno
Petrýdesová Dana Krajská vědecká knihovna v Liberci
Richter Vít Národní knihovna ČR
Sabelová Miroslava Knihovna města Ostravy
Sikorová Jana Městská knihovna Znojmo
Předsedkyně regionů – členky VVSKIP
Hendrychová Hana Západočeský region
Hubertová Kateřina Východočeský region
Kučerová Dagmar Drsný sever
Maixnerová Lenka Region Praha
Nemčičová Hana Karlovarský region
Nivnická Libuše Velká Morava
Šedinová Jitka Liberecký region
Šeligová Kamila Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Troupová Ivana Jihočeský region
Tůmová Hana Středočeský region

Zajímavou se jevila diskuze, která měla více směrů, ale jeden z diskuzních bodů, co mne jako účastníka zaujal, je důležitost podchycení mladších a nejlépe ještě studujících knihovnicko-informační studia coby potenciálních členů SKIP, vytvoření podmínek či dokonce sekcí, kam by se mohli nejen přihlásit, ale realizovat se a profesní organizace se pro ně stala zajímavou. Toto bylo zmiňováno i v nedávno realizovaném průzkumu, co by se mohlo v této profesní organizaci změnit k lepšímu.

Přestože toto sdělení nemá přímou vazbu na knihovny ve sféře zdravotnictví, považuji z hlediska zanechání jisté „informační stopy“ o této valné hromady relativně profesně významné a kolegiální.


Citace

PAPÍK, Richard. I lékařské knihovny mohou vědět, že proběhla 11. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR). Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-1-2/i-lekarske-knihovny-mohou-vedet-ze-probehla-11-valna-hromada-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-cr-skip-cr/. ISSN 1804-2031.