Poděkování kolegyni Daně Tlapákové – vedoucí knihovnici z Pardubické nemocnice a.s.

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK – za členy pracovní skupiny Reglek

Úvodem poděkování bych zmínila pár údajů z let minulých, to proto, že být lékařský, chcete-li zdravotnický knihovník, je specializovaná profese; nikoli jenom obsahem práce, ale také vztahem k pracovišti, kde knihovník působí. A Dana Tlapáková, působící v Pardubické nemocnici 25 let, takovým člověkem je.

Lékařské (zdravotnické) knihovny jsou odbornou i uživatelskou veřejností vnímány jako specializované odborné knihovny, které desítky let poskytují odborné knihovnicko – informační služby v různých typech zdravotnických i vzdělávacích zařízení.

Síť spolupracujících zdravotnických (lékařských) knihoven České republiky, zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví (VISZ), se transformovala v roce 1992 z tehdejšího Systému vědeckých, technických a ekonomických informací, jehož součástí byl Odvětvový systém vědeckých informací ve zdravotnictví (OSVIZ). Tehdejší počet knihovnicko – informačních pracovišť se počítal kolem tří stovek.

Od devadesátých let spolupracují zdravotnické knihovny jako veřejné knihovny na principu dobrovolné spolupráce a pod registrací Ministerstva kultury.  V ČR v roce 1994 působilo 94 těchto knihoven, jejich počet se během třech desítek let ustálil kolem stovky.

Vize systému VISZ je napomáhat rozvoji medicíny a podporovat zdravotní politiku ČR se zaměřením na potřeby zdravotnických pracovníků v oblasti  vědecko – informačního zajištění, a to především přístupem k biomedicínským informacím a zdokonalováním přístupu k těmto informacím tak, aby každému bylo umožněno informované rozhodování o svém zdraví.

Naplňování vize na zdravotnických a vzdělávacích pracovištích je usměrňováno typem pracoviště. Jedny z nejčastěji zastoupenými pracovišti (kolem padesáti) v systému VISZ jsou nemocnice.

Knihovna Nemocnice Pardubického kraje a.s. patřila – a doufejme, že bude patřit i nadále –  k těm důležitým knihovnickým „uzlům “v kraji.

Od roku 1997 stála knihovnice Dana Tlapáková za rozvojem nejen „své“ knihovny, ale také za knihovnami v regionu. S doplněným odborným vzděláním, poctivě sledovala akce celoživotního vzdělávání knihovníků, nechyběla snad na žádné.

Několik let působila v knihovně sama. V letech 1999 – 2004 se jí podařilo získat na výpomoc „civilkáře“, do roku 2010 pracovala  ještě s dalšími kolegyněmi. V roce 2000 byl zakoupen počítačový knihovnický systém KP SyS, docházelo k zadávání knih do počítače, s civilní službou, jak sama říká „…jsme z příručních knihoven v nemocnici vozily knihy v dětském kočárku do knihovny a po zkatalogizování, byly knihy opět umístěny v příručních knihovnách…“

V roce 2015 došlo ke slučování nemocnic v Pardubickém kraji. Tehdy se s kolegyní Dvořákovou z Ústí nad Orlicí pustily do projektu jednotného knihovnického systému, který úspěšně obhájily. V té době došlo také ke sloučení všech knihoven pod jeden celek, kdy knihovna v Pardubicích byla hlavní a pod ni patřily knihovny Ústí nad Orlicí a Svitavy. Od té doby se Dana stala vedoucí knihovny. Došlo k jednotnému objednávání předplatného časopisů a knih a zároveň ke kontrole financování jednotlivých knihoven, prostě přibyla práce svým charakterem více manažerská, ale i s tou si uměla poradit. Knihovna tehdy dostala novou, útulnou tvář, díky rekonstrukci, kterou prosadila u vedení nemocnice.

Život šel dál, bohužel v roce 2017 kolegyně onemocněla, avšak po déletrvající neschopnosti se vrátila a pracovala také v režimu homeoffice. Své knihovnické působení ukončila k 30. 6. 2022, kdy odchází do starobního důchodu.

Paní Dana Tlapáková patří k pracovním nadšencům, kteří přinášejí nejen svému pracovišti prospěch, ale všem ostatním kolegům z oboru radost ze setkání a sdílení zkušeností.

Bude nám chybět i na našich pravidelných pracovních setkáních konzultační skupiny REGLEK, kde jsme vždy měli v přímém přenosu její živá zpravodajství z terénu.

Děkujeme, Dano, za ta léta prožitá v našem společenství a přejeme spokojený seniorský čas. Předpokládáme, že se ještě budeme setkávat na knihovnických akcích, neboť jistě knihovny neopustíte!


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Poděkování kolegyni Daně Tlapákové – vedoucí knihovnici z Pardubické nemocnice a.s.. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 30.11.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-1-2/podekovani-kolegyni-dane-tlapakove-vedouci-knihovnici-z-pardubicke-nemocnice-a-s/. ISSN 1804-2031.