Knižní novinky

Mgr. Alexandra Surá, Ph.D., NLK

The Safe Library: Keeping Users, Staff, and Collections Secure

Bezpečné prostředí v knihovnách je ústředním tématem uvedené publikace. Pozornost je věnovaná ochraně uživatelů, včetně správného zpracování a uchovávání jejich osobních údajů. Není opomenuta ani problematika bezpečnosti zaměstnanců knihoven. Autor například poskytuje návody na správné postupy při jednání s problematickými uživateli. V publikaci je možné nalézt také užitečné rady a tipy, jak efektivně zabezpečit knihy proti krádežím a poškození.

ALBRECHT, Steve. The Safe Library: Keeping Users, Staff, and Collections Secure. Rowman & Littlefield Publishers, 2023. ISBN 978-1538169605.

 

The Librarian of Auschwitz: The Graphic Novel

The Librarian of Auschwitz

Uvedený grafický román je inspirovaný skutečným příběhem patnáctileté židovské dívky, která pracovala jako knihovnice během druhé světové války v koncentračním táboře Osvětim. Je to příběh o síle a odhodlání přežít v nelidských podmínkách, kdy zločiny proti lidskosti byly na denním pořádku, a kde se knihy staly významným prvkem, který pomáhal udržet a posílit lidskou důstojnost.

ITURBE, Antonio a Loreto AROCA. The Librarian of Auschwitz: The Graphic Novel: The Graphic Novel. Godwin Books, 2023. ISBN 978-1250842985.

 

Owning Books and Preserving Documents in Medieval Jerusalem

Owning Books and Preserving Documents in Medieval Jerusalem

Publikace pojednává o soukromé sbírce knih z předosmanského období, která patřila neznámému obyvateli Jeruzaléma. O uvedené sbírce je možné se dozvědět díky dochovanému seznamu předmětů, jenž byl vytvořen pro veřejnou aukci, po smrti jejího majitele. Prostřednictvím tohoto seznamu, který je upravený a přeložený, můžeme nahlédnout do sociálního světa takového jedince, a seznámit se s cenami a hodnotami knih na Blízkém východě popisovaného období.

KONRAD, Hirschler a Aljoumani SAID. Owning Books and Preserving Documents in Medieval Jerusalem: The Library of Burhan al-Din. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2023. ISBN 9781474492065, 9781474492096, 9781474492089.

Restaurování pokladů Národní knihovny České republiky aneb tajemství práce restaurátora

Restaurování pokladů

Katalog výstavy přináší čtenářům fascinující pohled do světa práce restaurátorů, a odhaluje tajemství konzervace vzácných knižních pokladů Národní knihovny České republiky.  V publikaci se nachází popis restaurátorského procesu, který zahrnuje analýzu, čištění, obnovu, vazbu a další techniky potřebné k zachování těchto vzácných děl.

VÁVROVÁ, Petra. Restaurování pokladů Národní knihovny České republiky, aneb, Tajemství práce restaurátora: katalog výstavy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2022. ISBN 978-80-7050-766-7.

 

Supporting People to Live Well with Dementia: A Guide for Library Services

Supporting people to live well with dementia a guide for library services

Knihovny hrají důležitou roli v poskytování přístupu k informacím. Uvedená publikace se zaměřuje na zprostředkování knihovnicko-informačních služeb lidem trpícím demencí, na jejich sociální integraci a duševní pohodu. V knize je možné nalézt návody a osvědčené postupy, kupříkladu jak porozumět lidem s demencí a poskytnout jim relevantní a přizpůsobené služby, programy a aktivity.

MCNICOL, Sarah. Supporting People to Live Well with Dementia: A Guide for Library Services. London: Facet Publishing, 2023. ISBN 978-1783305971.

 


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-1-2/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.