Kramio – přístup nejen do Digitální knihovny NLK

Mgr. Filip Kříž, NLK

Na adrese https://www.medvik.cz/kramio/ byla uvedena do testovacího provozu aplikace “Kramio”, která zpřístupňuje dokumenty uložené v Digitální knihovně NLK provozované v systému Kramerius.

Jedná se o alternativního web klienta, který komunikuje se systémem Kramerius prostřednictvím API rozhraní – obdobně jako oficiální Kramerius web klient. Aplikace Kramio je responzivní a obsahuje obvyklou funkcionalitu – vyhledávání, prohlížení, fasetová navigace, hledání v obsahu dokumentu, zobrazení bibliografických metadat, česká a anglická lokalizace, sdílení obsahu pomocí odkazů, označování vyhledaných slov v zobrazení stránky atp.

Oproti oficiálnímu klientovi poskytuje aplikace Kramio rozšířenou podporu pro zpřístupňování článků a nabízí nástroje a funkce pro zvýšení uživatelského komfortu – sdílení dotazů, časová osa pro vymezení období dotazu či filtrování obsahu časopisu podle roku publikování.

K dispozici je Schránka, kde se průběžně automaticky ukládají použité dotazy a navštívené či vybrané dokumenty.

Kramio umožňuje export výsledků vyhledávání ve formátu HTML a jako tabulku CSV, uložení stránek do Záložek a jejich libovolnou kombinaci z různých vyhledaných dokumentů. Obsah Záložek lze následně exportovat jako HTML stránku pro tisk či uložení jako PDF soubor nebo jako seznam HTML odkazů s náhledy či tabulku CSV.

Aplikace Kramio umožňuje zpřístupnit další vybrané digitální knihovny provozované v systému Kramerius ve verzi 5 a 7, které lze jednotlivě procházet a také hromadně prohledávat pomocí tzv. Zacílení dotazu. Uživatel tak může předem zjistit, které digitální knihovny má smysl dále prohledávat. Zadaný dotaz je následně možno přenést pro další práci do lokální digitální knihovny nebo do rozhraní Digitalniknihovna.cz či u vybraných knihoven přímo do vyhledávání Kramio.

Uvedení aplikace Kramio do oficiálního ostrého provozu pro uživatele NLK, včetně přesměrování perzistentních a dalších souvisejících odkazů, závisí na plánovaném provedení migrace dat Digitální knihovny NLK na nové úložiště a následném zprovoznění systému Kramerius na novém serveru. Dále bude třeba odladit některé drobné nedostatky (dostatečný kontrast prvků rozhraní) z hlediska přístupnosti webu dle doporučení WCAG.


Citace

KŘÍŽ, Filip. Kramio – přístup nejen do Digitální knihovny NLK. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-1-2/kramio-pristup-nejen-do-digitalni-knihovny-nlk/. ISSN 1804-2031.