Poděkování kolegyni Ludmile Stuchlé – vedoucí knihovny FN Ostrava

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

Ludmila Stuchlá

Mgr. Ludmila Stuchlá

Na stránkách Fakultní nemocnice Ostrava se počátkem tohoto roku objevila zpráva o vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucí knihovny. Důvodem vyhlášení tohoto řízení bylo rozhodnutí dosavadní vedoucí knihovny Mgr. Ludmily Stuchlé odejít k 1. 6. t. r. do důchodu.

Vedoucí Lékařské knihovny Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Mgr. Ludmila Stuchlá působila ve své funkci od roku 1986 až dosud. Knihovna FNO je ve své organizaci známá nejen spolehlivým poskytováním tradičních služeb, ale zejména od roku 2009, kdy se nemocnice stala výzkumnou organizací, je jednou z jejích hlavních náplní i agenda zpracování publikační činnosti. V této činnosti, na úseku podpory vědy a výzkumu organizace, se potvrzovaly dobré vlastnosti a schopnosti Mgr. Stuchlé.

Za svou činnost získala ocenění Nezdravotnický pracovník roku 2018, které se uděluje každoročně ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Jak sama uvedla při udělení významného ocenění, cena rozhodně nebyla ohodnocením pouze její práce, ale jednalo se o výsledek úsilí celého týmu, bez kterého by knihovna jednoduše nemohla fungovat.

Mgr. Stuchlá byla také dlouholetou členkou konzultační skupiny zdravotnických knihoven Reglek při NLK, kde zastávala funkci poradenské knihovnicko-informační činnosti pro zdravotnické knihovny v Moravskoslezském kraji.

Znali jsme ji jako svědomitou, pracovitou a pečlivou kolegyni, která mnohdy v diskuzích pomohla díky své zkušenosti a úsudku dojít ke správnému rozhodnutí.

V nové životní etapě přejeme kolegyni Mgr. Ludmile Stuchlé pevné zdraví, radost a spokojenost v rodinném životě a za zdravotnické knihovníky rádi přidáváme poděkování za mnoholetou spolupráci.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Poděkování kolegyni Ludmile Stuchlé – vedoucí knihovny FN Ostrava. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-1-2/podekovani-kolegyni-ludmile-stuchle-vedouci-knihovny-fn-ostrava/. ISSN 1804-2031.