Svět knihy Praha 2023

Ondřej Šafařík, PhDr. Štěpánka Fremutová, NLK

V pátek 12. května jsme s kolegy navštívili veletrh Svět knihy Praha 2023. V souvislosti s veletrhem jsem se ptal kolegyně z akvizice na to, jakým způsobem objednávají tituly, a které svazky se jim podařilo „odlovit“ přímo na veletrhu. Dozvěděl jsem se, že na veletrhu již může být pozdě, jelikož zvláště novinky, např. nová skripta, přivezou vystavovatelé jen v omezeném množství. Proto již před veletrhem oddělení akvizice aktivně komunikuje s vydavateli a vystavovateli a objednává pro Národní lékařskou knihovnu tyto materiály dopředu.

A co konkrétně díky akvizici budeme mít nově z veletrhu ve fondu? Jedná se o následující tituly: Stručná anatomie lidského těla (Karel Havlíček), Poruchy menstruačního cyklu (Petr Křepelka), Dějiny Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (Jaromír Sobotka, Lukáš Fasora) a nový svazek ediční řady Velké dějiny zemí Koruny české – Lékařství (Karel Černý a spol.).

Ostatní kolegové a kolegyně se při návštěvě stánků také aktivně zapojili vybíráním materiálů (letáky, brožury, ediční plány) s lékařskou tematikou.

Svět knihy

U vstupu na Výstaviště v pražských Holešovicích / Foto: Ondřej Šafařík

Svět knihy

Vstupenka / Foto: Ondřej Šafařík

Svět knihy

Fotografie z areálu festivalu / Foto: Ondřej Šafařík

Svět knihy

Plánek areálu s rozmístěním stánků vystavovatelů / Foto: Ondřej Šafařík

Svět knihy

Seznam vystavovatelů / Foto: Ondřej Šafařík


Citace

ŠAFAŘÍK, Ondřej a Štěpánka FREMUTOVÁ. Svět knihy Praha 2023. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-1-2/svet-knihy-praha-2023/. ISSN 1804-2031.