Interaktivní knihy – přívětivé studium

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

Interaktivní knihy jsou hodnotným prostředkem pro studenty různých věkových kategorií s odlišnými úrovněmi dovedností. Představují účinný nástroj k posílení motivace a hlubšímu porozumění látky. Knihovny za rok 2020 vykázaly nárůst výpůjčnosti e-knih téměř na dvojnásobek (nepochybná souvislost s pandemií). Zvýšený zájem o e-knihy je zřejmý, a že tento trend bude pokračovat, je jisté. Prioritou knihoven by tedy mělo být, aby této oblasti nové vydavatelské produkce věnovaly pozornost a zjednodušovaly uživatelům možnosti jejich využívání. Elektronické informační zdroje, z nichž v knihovnách jsou nejrozšířenější e-knihy, e-časopisy a databáze s on-line přístupem, se rozšiřují o další skupinu: interaktivní výukové materiály.

Zdroj fotografie: 3D-rendered jigsaw puzzle pieces, one of them glowing. Dostupné z: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-jigsaw-puzzle-piece-standing-out-image10388875.

Future Books, First FutureBookseBooks ČVUT FEL jsou tři zajímavé nástroje, které mohou pomoci pedagogům vytvářet interaktivní výukové materiály (IVM). Tyto materiály mají potenciál být zajímavější, efektivnější a sdělitelnější, než tradiční textové materiály. Future Books je unikátní publikační systém, který umožňuje pedagogům vytvářet interaktivní výukové texty a materiály. Tyto texty, které obsahují různé interaktivní prvky, jako jsou kupříkladu grafy, 3D modely, animace nebo vyskakovací okna, lze přizpůsobit konkrétním potřebám studentů.

Systém Future Books má několik výhod: Umožňuje pedagogům vytvářet interaktivní studijní materiály, které jsou zajímavější a efektivnější, než tradiční textové učebnice. Interaktivní prvky mohou pomoci studentům lépe pochopit učivo a zapojit se do výuky. Systém je intuitivní a nabízí řadu nástrojů, které usnadňují tvorbu interaktivních prvků. Pedagog může vytvořit interaktivní učebnici, která obsahuje cvičení a testy, které pomáhají studentům procvičovat si učivo.

Future Books je stále ve vývoji, ale již nyní se používá na několika českých univerzitách a školách. V září 2022 zpřístupnila volně dostupné výukové materiály Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy za pomoci dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP).

Dalším členem rodiny Future Books je publikační systém First FutureBooks, který vznikl ve spolupráci 1. LF UK a spin-offem UK Futurebooks. First FutureBooks má ambici být komplexním publikačním systémem pro tvorbu interaktivních výukových médií. Pro studenty a zaměstnance 1. lékařské fakulty se tak spouští příležitost číst vytvořené e-knihy zdarma. Je však nutno přihlásit se fakultními údaji používanými pro přihlášení v CAS UK pomocí EduID. Po přihlášení se automaticky otevřou všechny elektronické knihy v uvedené kategorii. Publikovat v systému mohou i autoři z jiných fakult Univerzity Karlovy nebo odborných organizací. Knihy lze publikovat volně nebo je lze prodávat prostřednictvím e-shopu.

Užitečným zdrojem informací, který lze využít ke studiu, je rovněž eBooks ČVUT FEL. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je tvůrcem tzv. otevřených digitálních zdrojů (ODZ). Distribuční systém ODZ Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze lze charakterizovat jako webový portál umožňující zpřístupnění otevřených digitálních zdrojů. Pod hypertextovým odkazem https://www.vovcr.cz/portal/ mohou čtenáři/uživatelé pod licencí Creative Commons získat přístup k ODZ, které jsou vyhotoveny vyššími odbornými školami v rámci ESF projektů.

Literatura:

  1. ČERVENÝ, Igor. Interaktivní výuková média (IVM). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2020. 128 s., přílohy. Vedoucí bakalářské práce Barbora Drobíková.
  2. SVOBODOVÁ, Lucie. E-knihy v ČR: stav, trendy, budoucnost. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2011, 51 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Martin Krčál, DiS.

Adresy odkazů:


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Interaktivní knihy – přívětivé studium. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 3-4 [cit. 21.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-3-4/interaktivni-knihy/. ISSN 1804-2031.