1. Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví v Ústí nad Labem

Alena Štiborová, NLK

1, Krajskou konferenci informačních zdrojů a knihovnictví pořádal 3. listopadu 2016 Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. Konala se v příjemném prostředí přednáškových prostor Vzdělávacího institutu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Měla jsem možnost se jí zúčastnit. 

V zahajovací přednášce představil vedoucí Střediska lékařské knihovny Krajské zdravotní Bc. Martin Černý, MSc., služby odborné knihovny se specializovaným fondem. Tato knihovna je součástí Vzdělávacího institutu společnosti KZ a.s. „Cílovou skupinou číslo jedna v distribuci materiálů jsou pro nás studenti,“ popisoval Martin Černý hlavní uživatelskou skupinu knihovny. Jeho slova potvrzovali i účastníci konference, kterými byli především studující.

Mezi dalšími odbornými tématy v dopoledním programu byly například informace o Národní lékařské knihovně, představení služeb Severočeské vědecké knihovny či Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kolegové z naší knihovny představili NLK ve svých přednáškách nejen v statistických číslech v příspěvku PhDr. Evy Lesenkové “Odborné informační zdroje a knihovnicko-informační služby NLK: veřejná knihovna pro odborníky i laiky“, ale i v praktických dovednostech. Mgr. Adam Kolín seznámil účastníky s vyhledáváním v portálech Medvik, Summon a v Portálu e-zdrojů.

V polední přestávce proběhla neformální prezentace čajového obřadu pod vedením Jolany Vaverkové, majitelky Čajovny u Vysmáté žáby.

cajlogo-caj

Odpolední část konference se zaměřila na rozličná témata. První přednášející Mgr. Alena Petruželková z Památníku národního písemnictví nám přiblížila knihu jako informační médium v kontextu kulturně-historického vývoje. S přednáškou Proměna povolání knihovníka v digitálním věku vystoupila PhDr. Radka Římanová, Ph.D. z ÚISKu. Na této přednášce mě zaujaly informace o postavení knihovníků v USA, kde knihovník je zaměstnání, akreditované odbornou společností ALA (American Library Association) a ne každý pracovník v knihovně má právo se nazývat knihovníkem. Na konec konference vystoupil opět Bc. Martin Černý MSc. s příspěvkem, ve kterém popsal, jak jejich knihovna využívá marketingové nástroje a co všechno považují za marketing.

Celkově hodnotím konferenci jako povedenou. Dozvěděla jsem se zde plno nových informací a doufám, že konference se uskuteční i příští rok s dalšími zajímavými tématy.

ŠTIBOROVÁ, Alena. 1. Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2016-21-3-4/1-krajska-konference-informacnich-zdroju-a-knihovnictvi-v-usti-nad-labem/. ISSN 1804-2031.