2023, 28 (3-4)

Obsah

Editorial — Helena Bouzková

Články

Historie Lékařského domu: příběh sídla československých lékařů – návrat k vizi lékařského domu po první světové válce — Iveta Svobodová

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – poválečné období a centralizace zdravotnictví — Alexandra Surá

Würtzova sbírka a její zpřístupnění v rámci projektu Images of Disability — Veronika Löblová

Novinky v rešeršních službách — Adam Kolín

Knihy a kostely — Kateřina Hájková

Interaktivní knihy – přívětivé studium — Eva Lesenková

Aktuality

Knižní novinky — Alexandra Surá

Stěhování Střediska vědeckých informací LFP UK — Anna Landrgottová

Morové rány ve Zdravotnickém muzeu — Šimon Krýsl

Poděkování Janě Grmelové – dlouholeté knihovnici Národní lékařské knihovny — Eva Lesenková

Nové přírůstky hesel v tezauru MeSH pro rok 2024 – výběr — Smutná Alena

Zprávy 

Mezinárodní konference Muzeum a změna VI: Strategie, trendy, vize a nové pohledy — Šimon Krýsl

Knihovny současnosti 2023 — Radana Kodetová

Konference – semináře – akce

21. 3. 2024 – Kniha ve 21. století, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

21. 5. 2024 – Umělá inteligence v kontextu knihovny, Krajská knihovna v Pardubicích

23. 5.–26. 5. 2024 Svět knihy Praha 2024, Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkovy pavilony

28. 5.–1. 6. 202416. QQLM konference 2024, Chania, Kréta, Řecko

11. 6. 2024 – Vizuální gramotnost pro knihovníky, Krajská knihovna v Pardubicích

11. 6.–14. 6. 2024 – EAHIL Conference, Riga, Litva