Knihovna trochu jinak

Kateřina HÁJKOVÁ, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na podzim roku 2017 hostila dva běhy mezinárodního kurzu s názvem HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Crew Training Course. Projekt vznikl mezi čínským městem Šanghaj a Českou republikou (Ministerstvem zdravotnictví ČR a Prahou). Šanghaj se chystá založit vlastní leteckou výjezdovou skupinu zdravotnické záchranné služby (LVS) a právě LVS v Praze funguje letos již 30 let. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS Praha) tak nabídla Šanghaji pomoc při výcviku jejich zdravotníků.

Závěrečná praktická zkouška v knihovně IPVZ. FOTO: Jan Sochora

Během letošního roku prošlo výcvikem 9 zdravotníků a dalších zhruba 18 zdravotníků bude vyškoleno příští rok. Budoucí letečtí záchranáři ze Šanghaje absolvují v Praze vždy téměř měsíční kurz, který tráví převážně v místní knihovně Oddělení vědeckých informací IPVZ na přednáškách odborníků ze (ZZS Praha), vedených v angličtině. Praktický trénink potom probíhá i mimo knihovnu v celé budově hotelu ILF za běžného provozu, ale také přímo na palubě vrtulníku ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého a Ústeckého kraje.

Web: www.ipvz.cz

Praktický nácvik transportu pacienta v Hotelu ILF. FOTO: Jan Sochora

Praktický nácvik transportu pacienta v Hotelu ILF. FOTO: Jan Sochora

Vozidla Záchranné zdravotnické služby před Hotelem ILF. FOTO: Jan Sochora

Slavnostní předávání certifikátů o absolvování kurzu. FOTO: Jan Sochora


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Knihovna trochu jinak. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 1-2 [cit. 25.04.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2018-23-1-2/knihovna-trochu-jinak/. ISSN 1804-2031.