18. ročník Pražského letního semináře (Prague Summer Seminar 2019) aneb Studenti a knihovníci ze Spojených států v České republice

Doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D., IPVZ

Přestože akce, která se letos konala od 19. 5. do 1. 6. 2019, není primárně zaměřena na lékařské knihovny nebo zdravotnické informace, v některých letech to několikrát mírně tematicky ale také bylo, anebo aspoň několik zahraničních účastníků v minulosti mělo vztah k vědeckým lékařským informacím a lékařských knihovnám. Mj. jedna účastnice před třemi lety měla vztah k U.S. National Library of Medicine,  také stála u zrodu databáze Medline v 60. letech.  Prague Summer Seminar 2019 je akce knihovnicko-informační. Jde o akci sice menší rozsahem, o které se i skromně, ale přeci jen s jistou hrdostí vyjadřujeme coby organizátoři, je ale i širšího knihovnicko-informačního významu mimo ČR, uvážíme-li její tradici, nebo ohlasy ve Spojených státech ze strany knihovnické komunity nebo knihovnicko-informačních škol, z nichž účastníci pocházejí.

U zrodu akce konané v České republice stála v roce 2002 na straně School of Information and Library Science na University of North Carolina (SILS UNC) profesorka Barbara Moran, tehdejší dlouholetá  a úspěšná děkanka této prestižní knihovnicko-informační školy, a na straně Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Stanislav (Stanley) Kalkus, Martin Souček a Richard Papík.  Současné organizační a realizační jádro dvoutýdenní intenzivní akce tvoří Lenka Němečková (Ústřední knihovna ČVUT), Klára Foglarová (ÚISK FF UK), Martin Souček (Národní muzeum a ÚISK FF UK) a Richard Papík (Slezská univerzita a Oddělení vědeckých informací  IPVZ), a z hlediska organizačně lektorského můžeme do tohoto jádra zahrnout i Richarda Šípka (Knihovna Národního muzea a ÚISK FF UK). V minulých letech pomáhali řadu období i další lidé. Hlavními aktéry jsou pak české a moravské informační instituce a knihovny s jejich lidmi a odborníky a často nadšenci. V těchto institucích a knihovnách se přednášky, exkurze a diskuze odehrávají především.

Knihovna města Hradec Králové FOTO: R. Papík

Letošní ročník byl číselně zajímavý, totiž „plnoletý“, konal se již 18. ročník a hostil 12 účastníků (studentů informační vědy a knihovnictví nebo knihovníky), tentokráte ze Spojených států a Kanady. Akce mívá maximum do dvaceti účastníků z důvodu záměru, tradice a organizačních možností a požadavků, přestože v některých letech zájem převyšoval toto číslo, ale drželi jsme se záměrně menšího a zvládnutelného počtu účastníků. Akce obecně patří mezi stabilní a oblíbené nabídky na SILS UNC spolu s obdobnými letními semináři konanými v Oxfordu nebo v posledních letech v Berlíně. Prague Summer Seminar je oblíbeným letním seminářem nejenom destinací, ale i obsahem, o čemž svědčí četné zpětné vazby, také občasná publikovaná vyjádření, a taktéž pozdější návraty účastníků do Prahy a České republiky, a hlavně si generace účastníků předávají informace a doporučení. Je to zavazující, odpovědné a časově náročné, nicméně jsme přesvědčeni, že to dělá výbornou službu českému knihovnictví a informačním institucím, potažmo celé České republice.

Kroměříž – zámecká knihovna FOTO: R. Papík

Program semináře má stabilní jádro, které není nutno zásadně měnit, jen ho případně mírně oživit, doplnit, ubrat nebo zase přidat destinace a dílčí akce. Každý rok tedy není stejný, dochází k mírným změnám, variantám a doplňkům, které připravujeme s několikaměsíčním předstihem včetně zajištění kvalitního hotelového ubytování ve středu města. Účastníci semináře projdou ve dvou týdnech institucemi (teď uvažujeme varianty různých let, nejenom tedy letošního ročníku), jako jsou Národní knihovna, Univerzita Karlova s prohlídkou Karolina, navštíví např. Knihovnu města Hradce Králové nebo Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, Knihovnu Kroměřížska, Parlamentní knihovnu, zámeckou knihovnu v Kroměříži, knihovnu Strahovského kláštera nebo staré fondy Jihočeské vědecké knihovny ve Zlaté Koruně u Českého Krumlova, Nostickou knihovnu, Knihovnu Akademie věd ČR, ale i tradičně knihovnu Libri prohibiti, Městskou knihovnu v Praze, Národní technickou knihovnu a Ústřední knihovnu ČVUT, letos také fondy a archívy Radia Svobodná Evropa, jindy to byly např. prostory a fondy Úřadu průmyslového vlastnictví, občas i nějaká školní nebo vysokoškolská knihovna. Akce má i další kulturní a sociální dimenze, některé akce připravují sami organizátoři (např. návštěva Prachovských skal, Arcibiskupských vinných sklepů, návštěva Českého Krumlova, úvodní projížďka lodí po Vltavě a závěrečná slavnostní večeře na nějakém pěkném místě, letos na Petříně s výhledem na Prahu a Pražský hrad), některé si připraví sami účastníci (večerní procházky po městě, návštěvy koncertů nebo divadel, víkendové výlety do Kutné Hory, na Karlštejn, také někdy do Vídně, Drážďan, Berlína nebo i Mnichova nebo Budapešti).

Klementinum – studovna FOTO: R. Papík

Jde především o vzdělávací akci s lektorskými vstupy v informačních institucích a knihovnách (mj. jsou zařazeny i dva samostatné přednáškové dny), kdy účastníci píši závěrečnou a hodnocenou práci k samostatně zvolenému a konzultovanému tématu českého knihovnictví a české informační sféry. Závěrečná práce je nezbytná pro ty, kteří chtějí získat studijní nebo profesní kredity, odevzdají ji v průběhu léta na SILS UNC.


Citace

PAPÍK, Richard. 18. ročník Pražského letního semináře (Prague Summer Seminar 2019) aneb Studenti a knihovníci ze Spojených států v České republice. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-1-2/18-rocnik-prazskeho-letniho-seminare-prague-summer-seminar-2019-aneb-studenti-a-knihovnici-ze-spojenych-statu-v-ceske-republice/. ISSN 1804-2031.