Knihovny a koronavirus

Mgr. Iveta SVOBODOVÁ, NLK

Když se letos v březnu onemocnění COVID-19 rozšířilo do celého světa, společnost přirozeně hledala informace a rady odborníků, aby se mohla s novým problémem lépe vyrovnat. Česká republika se v porovnání s ostatními státy snažila situaci rychle zvládnout a z preventivních důvodů vydala řadu nařízení, která se ze dne na den měnila. Informace občanům byly sdělovány nejen ze strany médií, příslušných státních orgánů a institucí zabývajících se zdravotnictvím a medicínou, ale ani knihovny nezůstaly pozadu a své uživatele i veřejnost se snažily provést širokým množstvím informací o problematice koronaviru. Po celém světě v různých odvětvích rychle vznikaly projekty, které reagovaly na současnou situaci. Lidé vytvářeli informační kampaně a projekty zdravotnické osvěty, nabízeli pomoc starším spoluobčanům a mnoho jednotlivců nebo skupin obyvatel zaštítěných nějakou institucí, vyrábělo vlastní roušky nebo dezinfekční přípravky. Angažovali se lidé, kteří mapovali současnou situaci, shromažďovali poptávky a dodávali materiál potřebným a koordinovali pomoc. Vznikaly specializované weby a iniciativy, které se postupně propojovaly.

Přestože se v souvislosti s vyhlášením krizového stavu na celém území České republiky zavřely knihovny pro veřejnost, knihovníci si našli cestu, jak nadále sloužit veřejnosti. Městské a obecní knihovny fungovaly jako podpora místní komunity. Ve spolupráci s úřady koordinovaly pomoc, poskytly prostor k shromažďování materiálu a zázemí pro dobrovolníky, kteří se snažili pomoci spoluobčanům. Kromě toho se knihovny, jako poskytovatelé veřejných knihovnických a informačních služeb, přirozeně snažily svým uživatelům předat relevantní informace k dané problematice. Specializované knihovny už díky své funkci mají být poskytovateli důvěryhodných odborných informací. Zvláště lékařských knihoven se toto téma přímo dotýkalo. Některé knihovny toho náležitě využily.

Projektů a forem pomoci bylo opravdu mnoho, proto tento článek obsahuje pouze výběr nejzásadnějších projektů knihoven.

Veřejné knihovny v obcích a městech

Kromě výše zmíněných aktivit veřejných knihoven jako je sousedská pomoc znevýhodněným občanům, nebo poskytnutí prostoru pro dobrovolníky, se knihovny podílely na pomoci veřejnosti zapojením do nově vzniklých projektů.

Po iniciativě společnosti Průša Research (známá díky výrobě dílů do 3D tiskáren), která vytvořila a začala vyrábět ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ochranné štíty pro lékaře a zdravotnický personál,[1] vznikla výzva „Tiskne celé Česko“, jejíž cílem bylo sjednotit menší projekty tohoto typu pomoci a získat dobrovolníky k další výrobě ochranných štítů pro zdravotníky bojující s nákazou COVID-19. Do 3D tisku se pustili domácí uživatelé, firmy, školy a další organizace vybavené 3D tiskárnami. V této rámci iniciativy byl vytvořen web, který sloužil k poskytování informací dobrovolníkům, kteří se podíleli na výrobě a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky v době šíření virové nákazy. Na webu lze najít parametry štítů a všech jeho součástek (viz obrázek č. 1), návody, a také možnost stažení potřebných dat do konkrétních typů 3D tiskáren.[2]

Obr. 1 Parametry ochranných štítů na webu Tiskne celé Česko

Česká pošta umožnila v době šíření virové nákazy dobrovolníkům, kteří se podíleli na výrobě a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky, odesílat výtisky komponentů zdarma. Zajišťovala také dodávku materiálu potřebného pro tisk.[3]

Do projektu se zapojily například: Městská knihovna v Praze (viz obrázek č. 2), Chomutovská knihovna, Městská knihovna Polička, Krajská knihovna Vysočiny, Knihovna Třinec nebo Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Obr. 2 Příspěvky na Instagramu Městské knihovny v Praze

Konkrétně Městská knihovna v Praze využila v době pandemie svůj web ke komunikaci s uživateli i veřejností a nabízela zde výčet nejrůznějších projektů a zdrojů informací související s tématem onemocnění COVID-19 a nouzového stavu v ČR. V sekci „Knihovna radí a informuje“ můžeme najít zdroje odborných informací, weby a kontakty na nejrůznější krizové linky a oficiální weby ministerstev nebo krajských hygienických stanic. Také zde nalezneme nejznámější zpravodajské weby, projekty, které vznikly v souvislosti s krizovou situací na pomoc potřebným, dobrovolnické projekty a skupiny, ale také kontakty na firmy a soukromé společnosti, jež své služby dočasně poskytovaly zdarma (Rekola, online deníky a magazíny, nakladatelé atd.). Jsou zde také odkazy na weby s tipy na volnočasové aktivity, které se v době celoplošné karantény mohly uživatelům hodit (např. https://koronapady.cz/, později změněno na https://podrzime.se/).[4]

Další sekce – „Máte doma děti a potřebujete je zabavit“ – se zaměřila na rodiče, kteří museli kvůli uzavření škol nechat své děti doma, a tak s nimi trávit více času a pomáhat jim s učením. Pro děti zde byly připraveny tipy na čtení podle různých kategorií čtenářů. E-knihy bylo možné volně stáhnout, stejně tak další materiály pro děti jako byly Pohádkové karty, omalovánky, pexeso, kvízy a další hry.[5]

Spoustu zahraničních i tuzemských knihoven se zapojilo do projektu Folding@Home. Tento projekt Stanfordské univerzity využívají vývojové týmy pro různé výpočty a simulace během výzkumu léčebných látek proti rakovině nebo neurologickým nemocem. Stanfordská univerzita nabídla výpočetní výkon tohoto projektu také pro výzkum viru SARS-CoV-2. Vědci během těchto výzkumů potřebují velký prostor pro různé simulace, aby mohli připravit účinnou látku nově vznikajícího léku. A k tomu potřebují obrovský výpočetní výkon. Díky tomu, že je do projektu Folding@Home zapojen ohromný počet počítačů, tak se jedná vlastně o jeden z nejvýkonnějších superpočítačů. Zapojit se do tohoto projektu a poskytnout nevyužitý výpočetní výkon svého počítače mohl kdokoliv. Jednotlivci i celé organizace. Stačilo k tomu stáhnout a nainstalovat speciální software, který byl k dispozici přímo na webu projektu. Každý si pak mohl nastavit, kolik výkonu poskytne během běžného provozu, tedy když je počítač používaný k práci, nebo jestli je možné výpočetní výkon využívat pouze v době, kdy se s počítačem nepracuje. Mezi zapojenými knihovnami byly například: Knihovna Eduarda Petišky z Brandýsu nad Labem, nebo Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně [6]Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

Knihovna jako poskytovatel informací

Knihovny na svých webech informovaly o problematice koronaviru různými způsoby. Nejčastěji se spoléhaly na oficiální informace Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Světové zdravotnické organizace  a předních zdravotnických institucí. Pro odborníky poté připravily výčet známých vydavatelů a zprostředkovatelů odborných informací, kteří na současnou situaci rychle reagovali, a v konkrétních systémech přímo připravili rešeršní dotazy nebo kolekce dokumentů zabývající se touto problematikou.

Některá vydavatelství pro lékaře, vědce i laickou veřejnost také poskytla bezplatný přístup ke všem článkům, které s koronaviry souvisí. Například Albertina icome Praha na svém webu uvedla přehled relevantních zdrojů,  které zpřístupňovaly články a kapitoly o koronaviru.

Seznamy těchto zdrojů si poté ostatní knihovny přebíraly a upravovaly například dle preferovaných databází. Objevovaly se mezi nimi nejčastěji tyto zdroje informací:

Tento seznam byl převzat z webu Albertina icome Praha a byl upraven o nejčastěji uváděné zdroje na webech českých specializovaných knihoven v březnu 2020. [7]

Výběr z těchto zdrojů na svém webu uvádí například Ústav vědeckých informací 1.LF, (v odkazu Aktuální informace o koronaviru z vědeckých databází (viz obrázek č. 3), Středisko vědeckých informací 3.LF (obrázek č. 4), Národní lékařská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR a další.

Obr. 3 Úvodní strana webu Ústavu vědeckých informací 1. LF s informacemi o COVID-19 v březnu 2020

Obr. 4 Úvodní strana webu Střediska vědeckých informací 3. LF s informacemi o COVID-19 v březnu 2020

Také Automatizovaný systém právních informací ASPI připravil speciální výběr všech zdrojů právních informací, které se týkají koronaviru. Zdroje byly přístupné všem uživatelům nezávisle na licenci na tomto odkazu – https://www.noveaspi.cz/products/search. K dispozici byla denně aktualizovaná usnesení a nařízení vlády, opatření ministerstev, vyhlášky, výměry a pokyny.[8]

Knihovna Akademie věd ČR kromě toho, že stejně jako ostatní knihovny odkazovala uživatele na odborné informace a nejznámější volně dostupné zdroje k samostudiu, nabídla veřejnosti přístup k jejich fondu v elektronické formě. Za symbolickou 1 korunu bylo možné provést online registraci ke členství pro vzdálený přístup k EIZ. Po provedení online registrace dostali vzdálení uživatelé přístup ke knihám, časopisům, magazínům a elektronickým informačním zdrojům pro vědu, výzkum a vzdělávání. Službu bylo možné využít do 27. 4., kdy se knihovna znovu otevřela pro veřejnost.[9]

Zdroje ke studiu

Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohli od 17. 3. 2020 využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny ČR. Dohoda Národní knihovny a společnosti DILIA, kolektivního správce autorských práv, byla podepsána 16. března (viz obrázek č. 5). Zpřístupněno tak bylo online formou aplikace Kramerius více než 206 000 titulů monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran. Vztahovalo se to také na dokumenty, které by obvykle byly chráněny autorským zákonem. Po dobu vyhlášení nouzového stavu si vysokoškoláci mohli fondy otevřít, přečíst, ale přirozeně nemohlo být povoleno stahování a tisk těchto dokumentů, jelikož Národní knihovna chtěla eliminovat nelegální šíření publikací.[10]

Obr. 5 Screen ze smlouvy mezi NK ČR a společností Dilia, uveřejněné na webu NK ČR

Také některá nakladatelství nabídla studentům dočasně své kolekce odborné literatury v elektronické formě zdarma. Nakladatelství Grada a s ním spolupracující vydavatelé umožnily všem studentům Univerzity Karlovy vyzkoušet bezplatně jejich kolekci odborné literatury i beletrie. Celá kolekce byla dostupná prostřednictvím platformy Bookport z Portálu elektronických informačních zdrojů, a to až do 30. 4. 2020. [11]

Z důvodu přerušení výuky na lékařských fakultách nabídla společnost InSimu studentům Univerzity Karlovy dočasný bezplatný přístup k Premium verzi mobilní aplikace, která uživatelům umožňuje interaktivně testovat diagnostiku pacientů. Premium verze byla studentům Univerzity Karlovy zdarma dostupná do 11. dubna 2020.[12]

Učební materiály dalo žákům k dispozici také plzeňské nakladatelství Fraus. V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol dalo od středy 11. března zdarma k užívání veškeré své elektronické učebnice pro základní a střední školy. Kromě stovek titulů elektronických učebnic nakladatelství poskytlo po dobu mimořádných opatření zdarma také vzdělávací portál Fred pro online komunikaci učitelů se žáky a portál „Škola s nadhledem“ pro domácí procvičování učiva rodičů s žáky.[13]

Některé knihovny zaznamenaly tyto nabídky nakladatelství a na svých webech o nich informovaly své čtenáře. Stejně tak o projektu Akademie věd ČR. Ta v době omezení pohybu lidí venku a uzavření škol přišla s projektem #Věda na doma. Všechny příspěvky projektu bylo možné sledovat na sociálních sítích AV ČR pod hashtagem #veda_na_doma. Dílčí rubriky lze najít na webové stránce Věda na doma (obrázek č. 6). Obsah je určen pro všechny fanoušky vědy, nebo pro každého, kdo se chce něco nového dozvědět. Některý obsah je zaměřen na malé děti, jiný na středoškoláky a dospělé. Na webu lze najít několik rubrik, které jsou rozděleny podle obsahu příspěvků. Do rubriky „Aktuální přednášky“ byly ukládány live streamy z přednášek, které byly vytvořeny v domácích podmínkách přímo v době karantény. Záznamy z přednášek „Týdne mozku“ a „Týdne vědy a techniky“ lze najít v rubrice „Archiv dalších videií“. Akademie věd vydává dva časopisy pro veřejnost – pro děti a teenagery AΩ (AlfaOmega)/ Věda pro každého a pro dospělé poté čtvrtletník A/Věda a výzkum. Oba časopisy jsou dostupné online a zdarma a čtenáři je najdou také v sekci „Online čtení“. V této sekci lze najít také odkaz na volně dostupný časopis Živa a na další populárně-naučné publikace, nebo na brožury Nakladatelství Academia. Zajímavou rubrikou jsou „Virtuální prohlídky laboratoří“, kde je možné nahlédnout virtuální cestou do několika českých laboratoří. V dalších sekcích najdeme třeba podcasty, pokusy, online výstavy, nebo interaktivnější aktivity jako jsou testy a kvízy apod.[14]

Obr. 6 Úvodní strana webu Věda na doma

Elektronické zdroje pro veřejnost

Knihovny.cz spolu s Moravskou zemskou knihovnou zpřístupnily portál Knihovny proti viru, jenž funguje jako rozcestník sloužící k snadnějšímu vyhledání elektronických zdrojů, které uživatelé mohli zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online (obrázek č. 7).

Obr. 7 Úvodní strana webu Knihovny proti viru z dubna 2020

Na portálu jednak najdeme sekci s informacemi o koronaviru, jednak rozcestník e-zdrojů. Na vzniku sekce s informacemi o koronaviru se podílela Národní lékařská knihovna. Kromě portálu MedLike zde odkazuje na web Světové zdravotnické organizace a na Wiley Online Library, kde jsou zpřístupněny články a další dokumenty, které se týkají koronaviru a onemocnění COVID-19. Dále zde najdeme také odkaz na Portál proLékaře.cz, vybrané kolekce databází s odbornými informacemi (opakují se databáze vyjmenované výše v článku, které shrnuje Aip.cz), weby státních institucí a další odborné zdroje v češtině.

Rozcestník e-zdrojů je rozdělen do čtyř kategorií podle věku uživatelů (obrázek č. 8). Děti a mládež,  kde je kromě E-knihovny Městské knihovny v Praze doporučen také portál Booko, který v době krize nabízel na měsíc zdarma interaktivní knihy pro děti.

Obr. 8 Rozdělení e-zdrojů do kategorií dle věku

V sekci pro studenty VŠ jsou doporučovány nejznámější zdroje, které by se studentům mohly nejen při domácím studiu hodit – Google Scholar, portál Knihovny.cz, Digitální knihovna MZK a další digitální knihovny, včetně zdrojů se šedou literaturou.

V sekci pro dospělé a pro seniory jsou doporučené knihy, které jsou ke stažení z volně dostupných zdrojů na internetu (jako je opět E-knihovna Městské knihovny v Praze nebo Digitální knihovna MZK). Je zde připraven také přehledný výběr e-knih dle žánrů portálů Digitalniknihovna.cz a Knihovny.cz (obrázek č. 9). Také zde bylo možné najít tipy na další zdroje obsahující plné verze e-knih, audioknih nebo novin a časopisů.

Obr. 9 Tipy na e-knihy dle žánrů

Pod hashtagem #Knihovnyprotiviru bylo možné přidávat na sociální sítě příspěvky s informacemi o projektech a službách, které knihovny v době krize poskytovaly. V sekci „informace pro knihovníky“ je výzva, aby se knihovny zapojily do projektu (obrázek č. 10). V květnu poté na web přibyla výzva „Kup knihu, zachráníš nakladatele!“ na podporu českého knižního trhu.[15]

Obr. 10 Výzva pro knihovníky

Již zmíněná Národní lékařská knihovna na svém webu informovala uživatele o problematice koronaviru hned několika příspěvky. Uveřejnila výběr důvěryhodných informací pro veřejnost a odborníky. Jednalo se převážně o weby státních orgánů, které přináší nejnovější informace o stavu šíření onemocnění COVID-19 v České republice. Pro odborníky poté vybrala odkazy na známé zahraniční nakladatele, kteří volně zpřístupnili odborné články týkající se koronaviru. Výběr databází a webů se shoduje opět s databázemi vyjmenovanými výše v tomto článku (zdroje nabízené AIP).

V souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 vytvářela Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., samostatnou přílohu COVID-19 Referátového výběru z Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kam postupně přidávala informace pro anesteziology.[16]

Na počátku března 2020 byla, vzhledem k zhoršující se situaci šíření viru SARS-CoV-2 do Evropy, v portálu MedLike vytvořena nová samostatná kategorie, zabývající se onemocněním Covid-19. Přehled článků z domácího prostředí, které pokrývají česká média, je postupně zpracováván a důvěryhodné zdroje jsou začleňovány do portálu.

 A nakonec je dobré zmínit Webarchiv, který zpracoval v rámci tematických kolekcí také kolekci webových zdrojů, jež z různých perspektiv zachytily krizovou situaci související se šířením viru COVID-19. Zaměřil se na dokumenty, které se k ČR vztahují teritoriálně, autorsky, jazykově nebo obsahově. Byly sledovány vládní zdroje, tematické weby – odborné i popularizační, ohlasy v médiích, dobrovolnické aktivity, občanské iniciativy a další zdroje.[17]

Použité zdroje:

 1. NÝVLT, Václav. Štíty z českých 3D tiskáren už chrání zdravotníky, dostávají je zdarma. IDnes.cz [online]. Praha: Mafra, 23. března 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/technika/koronavirus-ochrana-stity-prusa-research-zdravotnici.A200322_091426_tec_technika_nyv.

 1. Tiskne celé Česko [online]. AZ Computers, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.tisknecelecesko.cz/.
 1. Česká pošta podpoří iniciativu Tiskne celé Česko. In: Česká pošta [online]. 27. 3. 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-podpori-iniciativu-tiskne-cele-cesko.
 1. Knihovna radí a informuje. In: Městská knihovna v Praze [online]. Městská knihovna v Praze, 17. 3. 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/novinky/1059-knihovna-radi-a-informuje/.
 1. Máte doma děti a potřebujete je zabavit? In: Městská knihovna v Praze [online]. Městská knihovna v Praze, 23. 3. 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/novinky/1068-mate-doma-deti-a-potrebujete-je-zabavit/.
 1. Zapojit se a pomáhat najít lék proti koronaviru může každý, třeba i knihovna. In: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://knihovna.utb.cz/aktuality-akce/zapojit-se-a-pomahat-najit-lek-proti-koronaviru-muze-kazdy-treba-i-knihovna/.
 1. Vydavatelé zpřístupňují články a kapitoly o koronaviru. In: Albertina icome Praha [online]. Albertina icome Praha s.r.o, 27. 4. 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.aip.cz/novinky/2123-aktualizovano-vydavatele-zpristupnuji-clanky-a-kapitoly-o-koronaviru/.
 1. Nové ASPI [online]. Praha: Wolters Kluwer ČR, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/.
 1. Knihovna online. In: Knihovna Akademie věd ČR [online]. Praha: Knihovna AV ČR, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/knihovnaonline/.
 1. Vysokoškolákům knihy online. In: Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: http://text.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/vysokoskolakum-knihy-online.
 1. BOOKPORT – Trial. In: Univerzita Karlova Portál elektronických zdrojů [online]. Praha: Ústřední knihovna UK, ©2020, 19.3.2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=903.
 1. Aplikace InSimu Patient dočasně zdarma. In: 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova [online]. Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta, 18. 3. 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/aplikace-insimu-patient-docasne-zdarma.
 1. Domácí učení i online procvičování pro všechny zdarma. In: Nakladatelství Fraus [online]. Plzeň: Fraus, 11. 3. 2020 [cit. 2020-06-03] Dostupné z: https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-pro-vsechny-zdarma-23417.
 1. Věda na doma. Akademie věd České republiky [online]. Praha: Středisko společných činností AV ČR, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/.
 1. Knihovny proti viru [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://protiviru.knihovny.cz/index.html.
 1. Národní lékařská knihovna [online]. Praha: Národní lékařská knihovna, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://nlk.cz/.
 1. Webarchiv [online]. Praha: Národní knihovna ČR, ©2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.webarchiv.cz/.


Citace

SVOBODOVÁ, Iveta. Knihovny a koronavirus. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 21.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-1-2/knihovny-a-koronavirus/. ISSN 1804-2031.