2020, 25 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Knihovny a koronavirus – I. Svobodová

Kdo jsou uživatelé portálu Medvik? – K. Mašková

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Doba pobělohorská – A. Surá

Možnosti a statistiky využití odborných zdravotnických e-knih – L. Maixnerová a E. Valdmanová

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2019 – E. Valdmanová

Zdroje věnované Covidu-19 v portálu Medvik a jejich věcné zpracování – L. Maixnerová

Aktuality

Cena J. E. Purkyně 2020 pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc. – E. Valdmanová

Vzděláním proti demenci – K. Hájková

Navždy nás opustila představitelka informační vědy a knihovnictví profesorka Barbara Burns Moran – R. Papík

Květinový květen – E. Valdmanová

Nové formy vzdělávání v době pandemie – K. Hájková

Home, Sweet Home… Office? Aneb krátké zamyšlení nad fenoménem práce z domova v kontextu doby – O. Burský

Knižní novinky – A. Surá

Zprávy

Mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnictví virtuálně – E. Lesenková

MEDSOFT 2020 – L. Maixnerová

Konference – semináře – akce


Datum vydání: 2. 7. 2020