Navždy nás opustila představitelka informační vědy a knihovnictví profesorka Barbara Burns Moran

Doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D., Oddělení vědeckých informací IPVZ

Profesorka Barbara Burns Moran, která je spjata svým profesionálním životem zejména s velmi prestižní univerzitní knihovnicko-informační školou (School of Information and Library Science na University of North Carolina) ve městě Chapel Hill,  zemřela pro nás,  kteří jsme ji znali v České republice,  zcela neočekávaně,  a to před měsícem, 2. května 2020 ve věku 75 let ve svém domě v Severní Karolíně.  Barbara Moran se narodila ve městě Columbus v Mississippi a vyrůstala ve městě Roanoke v Alabamě.  Nejdříve studovala Mount Holyoke College v South Hadley ve státě Massachusetts, následně získala magisterský titul (MLS) na Emory University v Atlantě a titul Ph.D. má ze State University of New York v Buffalo.

Rád bych jí nejen za sebe, ale i další, kteří ji znali, věnoval aspoň krátkou milou a i osobní vzpomínku, neboť profesorka Barbara Moran byla známa a oblíbena i v České republice.  Také mj. lidé z Národní lékařské knihovny ji zažili jako skvělou přednášející a hovořili jsme několikrát o jejích tématech osobně nebo na odborných seminářích.  Barbara byla českým a slovenským představitelům knihovnictví a informační vědy známa od poloviny 90. let minulého století, kdy poprvé přicestovala do naší země. Rád a s potěšením uvádím, že byla známa i slovenským kolegům, protože bylo ctí ji doporučit jako hlavní řečnici – přednášející –  slovenským kolegům na konferenci Information Ecology and Libraries do Bratislavy v roce 2011 (sborník, kde je příspěvek Barbary Moran, vizte  na  https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/veda_a_vyskum/IEL_web.pdf).

Barbara se tehdy v Bratislavě sešla s dalším skvělým představitelem světové informační vědy a autorem výborné publikace přeložené brněnskými kolegy do českého jazyka (Úvod do informační vědy), profesorem Davidem Bawdenem. Bylo pěkné trávit odborně i osobně konferenční čas s těmito inspirativními lidmi. Myslím si, že její přednáška Adaptation, Evolution, or Extinction: Libraries and the New Information Ecosystem  (Adaptace, evoluce, nebo zánik: knihovny a nový informační ekosystém) byla doslova fascinující.  Barbaru Moran jsem slyšel přednášet vícekrát, toto byl však koncert nejen po řečnické, ale i po obsahové stránce. Barbara Moran přednesla vizionářský a zároveň zajímavě hodnotící přehled; osobně jsem o jejím příspěvku dlouho přemýšlel.

Jak už jsem zmínil, profesorka Moran zakládala spolupráci mezi School of Information and Library Science na University of North Carolina (SILS UNC) a Univerzitou Karlovou a jejím knihovnicko-informačním výukovým pracovištěm, Ústavem informačních studií a knihovnictví.  Díky této spolupráci, která byla dlouhodobě posvěcena bilaterální smlouvou na nejvyšší úrovni mezi Univerzitou Karlovou a University of North Carolina, se rozběhla zajímavá výměna studentů, přednáškové pobyty a další formy odborné a v přátelském duchu vedené spolupráce.

Poprvé osobně jsem se setkal s Barbarou Moran v roce 1996 v Chapel Hill. Tehdy to bylo poměrně krátké a inspirativní setkání při mé cestě z Virginie z Longwood University (tehdy ještě Longwood College), kde jsem pracoval několik měsíců jako knihovník v univerzitní knihovně, do Severní Karolíny. S  Dr. Calvinem Boyerem, ředitelem knihovny na Longwood University, jsme vyrazili do sousední Severní Karolíny navštívit tehdejší první studentku Univerzity Karlovy na SILS UNC, Veroniku Fantovou, dnes Nuernebergerovou.  Pak bylo více příležitostí se potkávat, jak v České republice, tak ve Spojených státech. Barbara Moran byla uznávanou představitelkou knihovnicko-informační sféry, cestovala hodně po světě, a měla velmi ráda rovněž Českou republiku.

Vzpomínám si také, jak jsme s profesorkou Barbarou Moran, s dnes již zesnulým Dr. Stanislavem „Stanley“ Kalkusem a s Dr. Martinem Součkem, za velké podpory tehdejšího ředitele  ÚISK FF UK docenta Rudolfa Vlasáka, někdy v období let 2000 – 2001,  vymýšleli koncept mezinárodního intenzivního dvoutýdenního semináře.  První ročník Prague Summer Seminar  se uskutečnil již v roce 2002 a dosud proběhlo 18 ročníků (v časopise Lékařská knihovna je zmínka o této akci v roce 2019 na  https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/18-rocnik-prazskeho-letniho-seminare-prague-summer-seminar-2019-aneb-studenti-a-knihovnici-ze-spojenych-statu-v-ceske-republice/ ).

Jak už bylo zmíněno v začátku tohoto nekrologu, Barbara Moran byla dlouholetou členkou učitelského sboru School of Information and Library Science na University of North Carolina v Chapel Hill. Byla oblíbenou vysokoškolskou pedagožkou, sedm let byla ve funkci děkanky SILS UNC (a chvíli také pokračovala jako prozatímní děkanka). Napsala četné publikace. Její specializací byla zejména problematika řízení knihovnicko-informačních institucí; jedním z jejích stěžejních děl je rozsáhlá publikace Library and information center management, viz např.  9.  vydání z roku 2018  (MORAN, Barbara B. a Claudia J. MORNER. Library and information center management. Ninth edition. Santa Barbara: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, [2018]. Library and information science text series. ISBN 978-1-4408-5447-7.).

Naposledy jsme se s profesorkou Barbarou Moran viděli v pátek 1. června 2018 v pozdních večerních hodinách v Praze.  Šlo o rozlučkový večer s účastníky 18. ročníku Prague Summer Seminar. Plánovali jsme s Barbarou Moran nějaká další setkání, na která už nikdy nedojde.  Nikdo z českých organizátorů akce tehdy při její vitalitě netušil, že to bude setkání poslední, nechtěně rozlučkové definitivně.


Citace

PAPÍK, Richard. Navždy nás opustila představitelka informační vědy a knihovnictví profesorka Barbara Burns Moran. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-1-2/navzdy-nas-opustila-predstavitelka-informacni-vedy-a-knihovnictvi-profesorka-barbara-burns-moran/. ISSN 1804-2031.