Zdroje věnované COVIDu-19 v portálu Medvik a jejich věcné zpracování

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) vytvořila v portálu Medvik kolekci COVID-19, kam jsou zařazovány všechny publikace věnované koronavirové infekci. V červnu se v kolekci nachází přibližně 200 bibliografických záznamů, z nichž přibližně 120 jsou články a okolo 80 záznamů na monografické úrovni. Do portálu Medvik byly zpracovány i materiály Světové zdravotnické organizace, které byly publikovány na stránkách WHO v sekci Country & Technical Guidance – Coronavirus disease (COVID-19).

Bibliografický záznam v portálu Medvik na publikaci WHO

Zařazovány jsou i letáky a další informační materiály, které s koronavirovou infekcí souvisejí, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Bibliografické záznamy v portálu Medvik na doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP

Do databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) jsou nyní vkládány i populární články, zejména rozhovory s významnými odborníky, které s koronavirovou epidemií souvisí (např. z titulů Respekt, Reflex, Deník N, atd.)

Bibliografické záznamy populárních článku o koronavirové infekci

Z hlediska věcného zpracování byl ve všech bibliografických záznamech, které se týkají covidu, použit termín COVID-19, v poli 653 (klíčové slovo). Vzhledem k tomu, že v tezauru Medical Subject Headings, který NLK pro věcné zpracování používá, zatím termín COVID-19 není, bylo rozhodnuto použít klíčové slovo COVID-19. Předpokládáme, že v nové aktualizaci tezauru MeSH již tento termín bude existovat. Z tezauru MeSH byly pro věcné zpracování využity zejména deskriptory:

  • koronavirové infekce
  • pandemie
  • virová pneumonie
  • Betacoronavirus

V nově navržených termínech MeSH Supplementary Concept Data jsou 2 termíny:

  • severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
  • COVID-19

Lze tedy usuzovat, že z obou navržených termínů budou v aktualizaci 2021 nové deskriptory. Pro vyhledávání prací o koronavirové infekci v portálu Medvik stačí nyní zadat termín COVID-19. V odborných časopisech se články o koronavirové infekci začínají objevovat až nyní, jejich celkové množství bude tak určitě mnohem vyšší.

NLK ve spolupráci s docentkou MUDr. Jarmilou Drábkovou, CSc., připravila speciální přílohu k online časopisu Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny s názvem Aktuální samostatná příloha COVID-19. V této příloze byly postupně zveřejňovány aktuální informace určené pro lékaře a zdravotníky, čerpané z prestižních zahraničních titulů ve zhuštěné podobě. Celkem bylo v příloze publikováno 12 příspěvků. Příloha je dostupná na adrese: https://nlk.cz/zdroje/publikace-nlk/anesteziologie-resuscitace-a-intenzivni-medicina/

Bibliografické záznamy příspěvků jsou zpracovány v databázi BMČ v portálu Medvik.

Bibliografické záznamy na články v Aktuální samostatné příloze COVID-19


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. Zdroje věnované COVIDu-19 v portálu Medvik a jejich věcné zpracování. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-1-2/zdroje-venovane-covidu-19-v-portalu-medvik-a-jejich-vecne-zpracovani/. ISSN 1804-2031.