Český den proti rakovině – 24. ročník celonárodní veřejné sbírky

PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Přestože ani podzimní situace v šíření koronavirové infekce veřejným akcím nepřála, našly se tisíce dobrovolníků, kteří netradičně 30. září 2020 nabízeli v rámci Českého dne proti rakovině ke koupi za minimálních dvacet korun kvítek měsíčku lékařského, tentokrát se zelenou stužkou. Kytičky a preventivní letáčky letos mohli lidé získat i v některých informačních kancelářích dopravních podniků a v prodejnách.

Hlavním tématem letošního 24. ročníku celonárodní sbírky byla nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře. Česká republika má ve světě jednu smutnou prioritu – nádory ledvin jsou v Česku nejčastější ze všech sledovaných zemí. Tuto diagnózu si ročně vyslechne kolem tří tisíc Čechů a třetina z nich nemoci podlehne. Přesné příčiny tohoto stavu jsou zatím neznámé. U nádorů ledvin není jasný rizikový faktor. Důležité je však přijít k lékaři včas a zvýšit tak šanci na uzdravení. Nádory močového měchýře, k jejichž rizikovým faktorům patří kouření, postihne ročně 2000 našich občanů a kolem osmi set jich zemře.

Vybralo se 13,8 milionů korun. Na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 2020 číslo 6500065/0300 bylo možné přispívat až do 30. 11. 2020. Pomáhat můžete také pravidelně každý měsíc odesláním  DMS TRV KVET 30 nebo DMS TRV KVET 60 nebo DMS KVET 90. Celoročně lze podpořit projekty Ligy proti rakovině příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300.

Národní lékařská knihovna zprovoznila v dubnu 2018 webový portál MedLike na podporu zdravotní gramotnosti široké veřejnosti. I tam naleznete informační zdroje věnované rakovině ledvin.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. Český den proti rakovině – 24. ročník celonárodní veřejné sbírky. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/cesky-den-proti-rakovine-24-rocnik-celonarodni-verejne-sbirky/. ISSN 1804-2031.