2020, 25 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Ústa a nosy v bílém: 125 let roušek v českém zdravotnictví – Š. Krýsl

Výroční zprávy a příležitostné publikace psychiatrických ústavů – L. Maixnerová a M. Záviška

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – druhá polovina 18. století – A. Surá

Literatura o nemoci covid-19 a viru SARS-CoV-2 v portálu Medvik – L. Maixnerová, M. Záviška a L. Štěpánková

Díla nedostupná na trhu v roce 2020 – I. Svobodová

Aktuality

Informační věda terminologicky – R. Papík

Užitečná statistika – E. Lesenková

Národní lékařská knihovna a vzdělávání v době koronavirové – K. Bohutínská

Český den proti rakovině – 24. ročník celonárodní veřejné sbírky – E. Valdmanová

Nové deskriptory v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2021 – A. Smutná a A. Šímová

Knižní novinky – A. Surá

Zprávy

Knihovna jako místo setkávání – K. Hájková

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020 –  L. Friedlaenderová

Konference Knihovny současnosti 2020 – K. Bohutínská

Konference – semináře – akce

  • QQML – 25. – 28. května 2021, Atény, Řecko
  • EAHIL – 5.- 8. července 2021, Istanbul, Turecko

Datum vydání: 30. 12. 2020