Konference Knihovny současnosti 2020

Mgr. Klára Bohutínská, NLK

Letošní 28. ročník konference Knihovny současnosti byl, jako mnohé jiné, přesunut do virtuálního prostředí. Podtitul konference, “Knihovny mimo čas a prostor” , navazuje nejen na formu konference, ale také na situaci týkající se COVID-19, se kterou se knihovny v roce 2020 také potýkají.

Titulka Konference Knihovny současnosti 2020, FOTO: PrintScreen YouTube

Konference probíhala od 2. do 4. 11. 2020. Byla tedy, jako v předešlých letech, třídenní, ale vzhledem k online formě došlo k několika programovým změnám. Především neprobíhalo najednou několik zároveň se překrývajících bloků, tudíž konference nebyla po obsahové stránce tak obsáhlá. 

Online forma konference s sebou však přináší i mnoho výhod. Hlavní výhodou online formy byla možnost připojit se odkudkoli a kdykoli. Záznam z konference je dostupný prostřednictvím YouTube:

První den konference se zabýval tématy: Knihovny jako pilíře demokracie a center komunitKnihovní fondy. Druhý den konference bylo probíráno vzdělávání nejen uživatelů, ale také knihovníků.

V prvním bloku druhého dne byly představeny netradiční nové služby. Například Městská knihovna v Poličce představila svoji tzv. Půdu, což je velmi neobvyklé oddělení knihovny, které tvoří především moderní učebna a technická místnost. Jde o centrum technického vzdělávání, které je vybaveno nejmodernější technikou: např. 3D tiskem, CO2 laserem či CNC frézkou. Knihovna pořádá různé workshopy přístupné široké veřejnosti, půjčuje různá zařízení, např. tablety nebo roboty či umožňuje 3D tisk. Pořádá také speciální programy pro školy.

Další neobvyklé služby poskytuje například Sousedská dílna DOK16. Na rozdíl od jiných knihoven nepůjčuje knihy, ale dílnu – zejména pro práci se dřevem, papírem, kůží a a ke kutilství obecně. Za projektem Sousedské dílny stojí Michal Jokeš, vystudovaný archeolog, který zjistil, že chce pracovat raději s živými lidmi, než s kosterními nálezy. Projekt byl vystavěn na třech základních principech:

  1. Vzhledem k tomu, že pro některé tato zkušenost  může být prvním krokem do světa kutilství, bylo základem  vytvořit bezpečné prostředí bez bariér mezi uživatelem a službou.
  2. Druhým principem je, že vše, co je v dílně k dispozici, bylo už někdy použito, např. regály jsou z použitého nábytku z městské knihovny.
  3. Třetím principem, kterým se tvůrci projektu řídili, bylo vytvoření co nejpříjemnějšího prostoru pro setkávání a vybudování si přátelského vztahu nejen ke službě, ale i knihovně.

I takto může vypadat knihovna, FOTO: PrintScreen YouTube

Dílna byla poprvé otevřena v červnu 2020. V době jejího uzavření kvůli pandemii se pracuje na přípravě online obsahu.

Vzhledem k tomu, že se knihovny podílí na vzdělávání ve školách, bylo v tomto bloku také diskutováno, jak probíhá výuka na dálku na školách a jak připravit učitele a knihovníky na změny ve vzdělávání.

V odpoledním bloku pak byla Tomášem Kubíčkem a Adélou Dilhofovou diskutována Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Roman Giebisch shrnul 20 let neformálního vzdělávání knihovníků z programu VISK, Adéla Dilhofová pak představila model rozdělení nabídky kurzů pro jednotlivá profesní zaměření zaměstnanců knihoven – od pracovníků v procesech, přes služby, až po další potřebné činnosti vyplývající z katalogu prací v knihovnách.

Třetí den byla na programu témata: Knihovny ve virtuálním prostředí Komunikace koncepce knihoven. V prvním bloku se významné osobnosti českého knihovnictví podělily o svůj názor na budoucí vývoj knihoven a na to, jakým způsobem jej současná pandemie ovlivní. V druhém bloku pak byla představena první podoba Koncepce knihoven.

Průběhu konference se nevyhnuly drobné technické potíže, výborná technická podpora je však vždy dokázala během chvilky vyřešit. I přes letošní překážky a netradiční formu byla konference tematicky velmi obsáhlá a přínosná. Navíc – především díky formě – letošní konference byla a vlastně stále bude mnohem dostupnější i pro ty, kteří by se do Olomouce jinak nedostali.


Citace

BOHUTÍNSKÁ, Klára. Konference Knihovny současnosti 2020. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 30.11.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/konference-knihovny-soucasnosti-2020/. ISSN 1804-2031.