Literatura o nemoci covid-19 a viru SARS-CoV-2 v portálu Medvik

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ, Bc. Michal ZÁVIŠKA, PhDr. Ludmila ŠTĚPÁNKOVÁ, NLK

V letošním roce se velká část odborné lékařské a zdravotnické literatury věnuje novému viru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19. Vzhledem k tomu, že deskriptory MeSH pro virus SARS-CoV-2 a nemoc covid-19 ve verzi  MeSH 2020 nebyly k dispozici, byla jednotně veškerá literatura popsána klíčovým slovem Covid-19.

V portálu Medvik je nyní okolo 760 prací na tato témata a každým dnem přibývají další. Nejvíce je článků, přibližně 570, z ostatních jsou to materiály Světové zdravotnické organizace, letáky, brožury; začínají vycházet i monografie.

Do databáze Bibliographia medica Čechoslovaca jsme zařadili i některé články o SARS-CoV-2 a covidu z populárních a společenských deníků a časopisů, nejčastěji rozhovory s významnými představiteli oboru lékařství a zdravotnictví.

Výběrově zařazujeme do portálu Medvik i materiály Světové zdravotnické organizace, které jsou volně dostupné v elektronické podobě. Jedná se přibližně o 100 publikací.

V portálu Medvik byla připravena kolekce COVID-19 https://www.medvik.cz/bmc/searchcl.do?agid=13&btype=4096 , do které jsou zařazovány všechny dokumenty na téma covidu a viru SARS-CoV-2.

Seznam monografických publikací o nemoci covid-19 a viru SARS-CoV-2 zpracovaných v portálu Medvik (zahrnuli jsme pouze dokumenty, které mají ISBN):

Pracovně-právní téma:

KEISLER, Ivo, Andrej LOBOTKA a Lenka KOTULKOVÁ. Covid-19: přijatá opatření a náhrada újmy. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-818-8. http://www.medvik.cz/link/MED00204400

Koronavirus: předpisy ke zmírnění dopadů epidemie: daně, sociální zabezpečení, nájmy, insolvence, cestovní ruch, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, dluhy, školství, zemědělství, lex covid justice : úplné znění zákona o kompenzačním bonusu : redakční uzávěrka 1.6.2020. Ostrava: Sagit, 2020. ÚZ : úplné znění. ISBN 978-80-7488-414-6. http://www.medvik.cz/link/MED00203454

SELUCKÁ, Markéta. Covid-19 a soukromé právo: otázky a odpovědi. V Praze: C. H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-808-5. http://www.medvik.cz/link/MED00204966

Zaměstnávání v období pandemie. Český Těšín: Poradce, [2020]. ISBN 978-80-7365-444-3. http://www.medvik.cz/link/MED00205606

Sociologie, politika, společnost:

HORTON, Richard. The COVID-19 catastrophe: what’s gone wrong and how to stop it happening again. Cambridge: Polity Press, 2020. ISBN 978-1-5095-4645-9. http://www.medvik.cz/link/MED00203844

REISS, Karina a Sucharit BHAKDI. Corona, false alarm?: facts and figures. White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2020. ISBN 978-1-64502-057-8. http://www.medvik.cz/link/MED00205320

Veřejné zdravotnictví:

Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-border collaboration [online]. [Geneva]: World Health Organization, [2020] [cit. 2020-12-14]. ISBN 978-92-4-000200-5. Dostupné z: https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration

Odborné lékařské publikace:

STŘEDA, Leoš a Jan BEER. Telemedicína a Koronavirus. Praha: AFP global, 2020. Věda v pohybu. ISBN 978-80-7604-042-7. http://www.medvik.cz/link/MED00202818

Speciální čísla časopisů (všechna volně dostupná přes stránky nakladatelů):

Aktuální samostatná příloha COVID-19. Praha: Národní lékařská knihovna, 2020. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2020, Suppl. https://nlk.cz/2020/03/aktualni-samostatna-priloha-covid-19/

COVID-19. Brno: Česká kardiologická společnost, 2020. Cor et vasa, 2020, roč. 62, suppl. 1. https://www.e-coretvasa.cz/magno/cor/2020/mn88.php

Doba covidová. Ostrava: FN Ostrava, 2020. Nemocniční listy, 2020, speciál. https://www.fno.cz/documents/nemocnicni-listy/Covid-Special.pdf

Neurologické komplikace koronavirové infekce SARS-COV-2 (COVID-19). Olomouc: Solen, 2020. Neurologie pro praxi, 2020, roč. 20, Suppl. G. ISBN 978-80-7471-323-1.  https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2020/90/01.pdf

Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19. Praha Current Media, s.r.o., 2020. Farmakoterapeutická revue, 2020, Suppl.1. https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020//fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Populární práce:

BÍČ, Jindřich. Z deníku pacienta č. 1: 127 dnů v životě Roberta Markoviče a Doc. Martina Balíka. Praha: Nakladatelství BVD, 2020. ISBN 978-80-907789-1-7. http://www.medvik.cz/link/MED00205565

BOBEK, Miroslav, Václav CÍLEK, Karel DRBAL, et al. Doba koronavirová. Praha: Nakladatelství Zeď, 2020. ISBN 978-80-907674-4-7.  http://www.medvik.cz/link/MED00203103

FANG, Fang. Deník z Wu-chanu: zápisky z uzavřeného města. Praha: Euromedia Group, 2020. Universum. ISBN 978-80-242-6907-8. http://www.medvik.cz/link/MED00205612

HELLER, Vojtěch. Pandemie: od starověku po současnost : koronavirus přímo nezabíjí. [Praha]: Petrklíč, 2020. ISBN 978-80-7229-810-5.  http://www.medvik.cz/link/MED00203292

HOLUB, Petr. Koronavirus – falešný poplach. Praha: Echo Media, 2020. ISBN 978-80-907406-1-7.  http://www.medvik.cz/link/MED00205706

KLICPEROVÁ, Lenka a Markéta KUTILOVÁ. S lékaři v první linii: reportáž z českých nemocnic. Praha: Euromedia Group, 2020. Universum. ISBN 978-80-242-7065-4.  http://www.medvik.cz/link/MED00205610

KUBAL, Michal a Vojtěch GIBIŠ. Pandemie. Praha: KNIHA ZLIN, 2020. In. ISBN 978-80-7662-047-6.  http://www.medvik.cz/link/MED00204906

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Když viry útočí. Praha: Lirego, 2020. ISBN 978-80-907828-9-1.  http://www.medvik.cz/link/MED00205132

PALÁN, Aleš. Spánek rozumu plodí příšery: Jan Konvalinka v rozhovoru o covidu, právu na omyl a historickém optimismu. Praha: Prostor, nakladatelství, 2020. ISBN 978-80-7260-466-1.  http://www.medvik.cz/link/MED00205307

Publikace pro děti:

KRÁL, Robin. Hurvínkova nedělní chvilka pandemie. Praha: František Havlůj – Běžíliška, 2020. Mikroliška+. ISBN 978-80-88360-01-8.  http://www.medvik.cz/link/MED00203059

Objednané:

Coronavirus Covid-19 or 2019-nCOV: a simple guide to learn how detect, reduce infection risk and protect loved ones with best practice from Covid-19. ISBN 979-86-1846-649-3.  http://www.medvik.cz/link/MED00205324

SIEGEL, Marc. COVID: The Politics of Fear and the Power of Science. ISBN 978-1684426867.  http://www.medvik.cz/link/MED00205319

QU, Jie-Ming, Bin Cao, Rong-Chang Chen. COVID-19: The Essentials of Prevention and Treatment. ISBN 978-0128240038. http://www.medvik.cz/link/MED00203665


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka, Michal ZÁVIŠKA a Ludmila ŠTĚPÁNKOVÁ. Literatura o nemoci covid-19 a viru SARS-CoV-2 v portálu Medvik. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/literatura-o-nemoci-covid-19-a-viru-sars-cov-2-v-portalu-medvik/. ISSN 1804-2031.