„…knihovny šetří náklady na zdravotní péči…“ – EAHIL 2016

Eva Lesenková, NLK

Patnácté pracovní setkání evropských lékařských knihovníků se tentokrát konalo ve španělské Seville od 6. do 11. června. Sborník s anotacemi příspěvků je dostupný v tištěné verzi ve fondu NLK, elektronická verze bude dostupná z webu konference http://www.bvsspa.es/eahil2016/programme-at-a-glance/.

eahil2016-sevilla

eahil2016-sevilla2

Jednání probíhala v paralelních sekcích s tématy: vzdělávání, inovace, výzkum, metriky, OA, technologie, spolupráce, management. Tradičně proběhly kontinuální vzdělávací kurzy (CEC), interaktivní formou a vedené zkušenými lektory.

Speciální pracovní skupiny věnovaly pozornost problematice MeSH, veterinárnímu lékařství a public health.

eahil2016-bouzkovaReprezentace NLK byla zastoupena posterovým sdělením: Teaching Literature Search Skills to Undergraduate Students of Librarianship at Charles University in the Czech Republic, autorek Heleny Bouzkové, Evy Lesenkové a Adély Jarolímkové.

Z rozhovorů a navázaných kontaktů  jsme získaly mnohé metodické rady, pro oblast vyhledávacích strategií od Ulrike Lampert a Siw Waffenschmidt z Německa s jejich posterem Benefit of additional search techniques to support literature searches in systematic reviews: the “forward citation searching” and “similar articles” functions.

Pro oblast informací pro pacienty a občana bylo přínosem italské sdělení Beyond healthcare: Information and educations for patients and citizens, autorů Saby MOTTA, Rosalind HENDRICKS, Annanisie CENTRA, Guilie FEDELI, Sereny FERRARA a Anny GASPARELLO a portugalský poster The Portuguese National Health Service and the Patient Health Information Workgroup zpracovaný autory: S. C. LOPES, S. O.HENRIQUES, S. A. SILVA z  Grupo de Trabalho de Informaçao ao Utente/CAIC.

Z účasti na vzdělávacím workshopu CEC – continuing education course Increasing the visibility and impact of health science librarians & libraries, který vedla Aoife LAWTON z Health Service Executive Dr. Stevens Hospital z Dublinu jsme získaly metodické materiály, které použijeme při přípravě návrhu nových webových stránek NLK (Visibility Checklist for Health Science Libraries, Sample Library Profil). „Prioritizační“ cvičení v průběhu workshopového semináře byla zaměřena na posílení dovedností účastníků ve formulování vizí, cílů, hodnot a strategických plánů našich institucí.

Z přednášek v paralelních sekcích jsou inspirativní témata věnovaná různým praxím spolupráce lékařských knihoven, zejména ve Španělsku, Itálii a Portugalsku, dále informační podpora poskytovaná knihovnami zdravotní gramotnosti pacientů a občanů a integrace knihovnicko – „vědomostních„ služeb (library knowledge services) do národních systémů zdravotnictví (Velká Británie, NHS).

Vítaným doplňkem odborných sdělení knihovníků byla panelová diskuse věnovaná vzájemné spolupráci knihoven a získávání klinických vědomostí v každodenní zdravotnické praxi, kde v panelu byli zastoupeni lékař, knihovník, projektový manažer a manažer mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví WHO.

Zajímavé přednášky a sdělení

Development of a sequence of virtual learning on scientific information using an educational platform for hospital medical libraries. Eulalia GRIFOL-CLAR, M. Asuncion GARCIA-MARTIN, M. Jesus SANTURTUN-DE-LA-HOZ, Noelia ALVAREZ-DIAZ, Spain.

Patient education: the experience of a Project aiming at increasing health literacy level in Italy. Maurella DELLA SETA, Rosaria Rosanna CAMMARANO, Paola FERRARI, Tania LOPEZ, Scilla PIZZARELLI, Letizia SAMPAOLO, Antonio SETTE, Corrado DI BENEDETTO, Italy.

Teaching & Learning activities among the BiblioSan libraries: the result of a survey. Ivana TRUCCOLO, Silvia MOLINARI, Alessandra LORETTI, Moreno CURTI, Italy.

Clinical knowledge into daily practice- Clinical decision support tools – Chair: Gabriel ANTOJA, Project Manager, Center for Research in Healthcare Innovation Management-CRHIM, IESE Business School, Spain.

DynaMed Plus as the next-generation DynaMed. Peter OETTGEN, MD, MSPH, FAAFP, DynaMed Plus, EBSCO Health, USA.(Room Descubrimiento)

K využití pro aplikace NLK jsou vytipovány příspěvky:

Perspectives and insights into how evidence and knowledge can inform large scale change in health. Alison TURNER, UK.

Libraries for better research communication. Marta VIRAGOS, Hungary

New directions: health librarians in the changing research landscape. Sally DALTON, Pat SPOOR, Deirdre ANDRE, UK.

Working in Partnership to Deliver Knowledge for Healthcare: A Development Framework for NHS Library and Knowledge Services in England. Louise GOSWAMI, UK.

Regional Virtual Health Libraries in Spain: Where are we and where should we be going to? Montserrat SALAS-VALERO, Jose Antonio SALVADOR-OLIVAN, Spain.

From class to clinic: the power of partnership in information skills delivery. Jo MARSDEN, Anthea TUCKER, UK.

Room for new knowledge? The library as space and place. Anja JOHANSEN, Idun K. OSTERDAL, Norway

Developing leaders in health knowledge and library services: the Knowledge for Healthcare experience in England. Sue Lacey BRYANT, David STEWART, UK.

Learning to Lead: experiences of a leadership development programme. Anthea SUTTON, UK.

FOTO: Pixabay.com a NLK

Citace

LESENKOVÁ, Eva.“…knihovny šetří náklady na zdravotní péči…“- EAHIL 2016. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/knihovny-setri-naklady-na-zdravotni-peci-eahil-2016/.  ISSN 1804-2031.