2016, 21 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Setkání s docentem PhDr. Rudolfem Vlasákem – H. Bouzková, E. Lesenková

O změnách a novinkách v MeSH 2016 z pohledu indexační praxe NLK – R. Kodetová, A. Smutná

Sdílení medicínských informací aneb vědecké sociální sítě – A. Motejlková

Zdravotnické knihovny a informační střediska ČR v roce 2015 – E. Valdmanová

Využívanost discovery systému Summon v Národní lékařské knihovně – naše dvouleté zkušenosti s provozem služby – A. Kolín

Překlad tezauru MeSH 2015 v NLK – R. Kodetová, A. Smutná

Aktuality

Jubilejní 20. ročník sbírky Český den proti rakovině

Nově v databázi Proquest Central

Jednání Konzultační skupiny Reglek

Zprávy

INFORUM 2016 – L. Ptáčková

MEDSOFT 2016 – K. Mašková

„…knihovny šetří náklady na zdravotní péči…“ – EAHIL 2016 – E. Lesenková

NASIV 2016 – VI. ročník Národního semináře informačního vzdělávání – I. Zadražilová

ELAG 2016 : Exit – F. Kříž

Konference – semináře – akce


Datum vydání:   4.8.2016