INFORUM 2016

Lenka Ptáčková, NLK

22. ročník konference INFORUM se konal 24. -25. května 2016  v areálu Vysoké školy ekonomické, ve Vencovského aule a v posluchárně D.

inforum2016-logo

Oficiálně konferenci zahájil prorektor VŠE pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Po jeho vystoupení následoval milý telepozdrav Eugena Garfielda, který se konference zúčastnil před 21 lety, a tradičně netradiční zahajovací příspěvek AiP.

Inforum 2016 - zahájení

Inforum 2016 – zahájení. Foto: Jiří Topol

Po té přišly na řadu odborné příspěvky. Byly rozděleny do několika tematických bloků: např. e-knihy, otevřený přístup k vědeckým informacím, predátorské časopisy, novinky vyhledávacích služeb v medicíně, digitální zpřístupňování kulturního dědictví, nové trendy ve vyhledávání. Součástí konference byla i výstava posterů včetně jejich představení autory.

Podrobně se zaměřím pouze na příspěvky, které mě zaujaly a které jsem si stihla vyslechnout při přecházení z jednoho přednáškového místa do druhého. Sborník se všemi příspěvky, prezentace a plné texty, je dostupný na: http://www.inforum.cz/cs/sbornik .

(digitální) Dokumenty, prosím!

inforum2016-albertssonDaniel Albertsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko

V univerzitní knihovně Swedish University of Agricultural Sciences připadá v současné době 97 % rozpočtu na akvizici digitálních zdrojů a jenom 3% na akvizici tištěných. To jsou knihy a několik renomovaných odborných časopisů. Autor nastínil vývoj, jak k tomu došlo, ale hlavně se věnoval výzvám, které to přineslo a jejich řešení. Mimo jiné uvedl rozšíření spolupráce s vydavateli, využití fyzického prostoru knihovny při zmenšování se tištěných sbírek k vytvoření více míst ke studiu individuálnímu i ve skupinách i změny spolupráce mezi knihovnami. Na závěr shrnul, že SLU Univerzitní knihovna už se dostala do stavu, kdy přínosy mnohonásobně převýšily negativa.

ClinicalKey – nejucelenější, nejkomplexnější a nejpohodlnější znalostní medicínská platforma

Michal Krupa, Elsevier, Polsko

ClinicalKey je moderní vyhledávací nástroj od nakladatelství Elsevier pomáhající především v nemocnicích lékařům při každodenní práci i osobním rozvoji. Autor představil obsah vyhledávače, který je denně aktualizován (více než 1150 učebnic a odborných knih, 620 odborných časopisů, více než 2,9 milionu obrázků, tabulek a grafů, databáze léčiv a více než 29 000 lékařských, především chirurgických videí). V jednoduchém uživatelském rozhraní umožňuje kromě snadného vyhledávání i vytváření prezentací a obsahuje i část pro vzdělávání pacientů. Průzkumy ukázaly, že opravdu šetří čas při vyhledávání potřebných informací.

McGraw-Hill Access Medical – věda na pozadí výuky, učení a procvičování

Yuan Bock, McGraw-Hill Education, Velká Británie

Autorka velmi podrobně informovala o AccessMedicine, jednomu z produktů firmy McGraw-Hill Education, který je, podobně jako ostatní produkty firmy z jiných odvětví, zaměřen na zlepšení výsledků vzdělávání, vytváření nástrojů, platforem a služeb pro zlepšení výuky i samostatného procvičování. Dále představila AccessMedicine jako knihovnu s rozmanitými zdroji informací, jako výukový nástroj i nástroj pro ověřování znalostí, nebo tvorbu osnov a přípravu výuky. AccessMedicine nyní zahrnuje 15 oborových platforem, novinkou je neurologie, gynekologie a porodnictví a sportovní medicína. Jednou ze služeb je také oddíl pro pacienty, který obsahuje monografie ke stažení i popis diagnóz. Velmi zajímavá mi připadala aplikace „kalkulačka“ pro pomoc při stanovení diagnózy podle zadaných příznaků.

Informační predátoři a jiná řešení

inforum2016-plankovaJindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta – Ústav informatiky

Velmi aktuální problematice otevřenému přístupu a predátorským časopisům bylo věnováno několik příspěvků. Tuto přednášku jsem vybrala proto, že přehledně seznámila se současným stavem. Popsala základní cesty (green, gold a hybridní) realizace otevřeného přístupu, definovala vlastnosti predátorských časopisů resp. vydavatelů, uvedla jejich znaky a příklady predátorských praktik. Nakonec nastínila možnosti obrany a preventivních opatření zmírňujících rizika zneužití funkčnosti a přínosu otevřeného přístupu.

Knihovny.cz: Spuštění se blíží

inforum2016-zabickaPetr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

K ostrému spuštění portálu dojde letos, pravděpodobně v září. Již teď je možné na adrese https://beta.knihovny.cz/ vyzkoušet, jak bude vypadat a fungovat. Autor upozornil na některé problémy, se kterými se při vývoji setkali, a vysvětlil důvody jejich řešení: uživatelská jednoduchost a přívětivost, jedno rozhraní pro všechny uživatele jak beletrie, tak odborných publikací, vytvoření národního indexu. Jmenoval další připravovaná vylepšení portálu, tj. vazba na adresář knihoven Národní knihovny, informace o akcích pořádaných knihovnami, doplnění našeptávače podobných publikací. Vývoj portálu po ostrém spuštění bude pokračovat dál. Po připojení 22 základních knihoven budou připojeny další, které projeví zájem, a počítá se s rozvojem spolupráce s informačními branami.

Nehledejte, vyhledávání si Vás najde

Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – Katedra informačního a znalostního inženýrství

Tradičně velmi zajímavý byl příspěvek Viléma Sklenáka z VŠE. Tentokrát o využití umělé inteligence a o jejích možnostech zlepšit výsledky vyhledávání v prostředí webu. Nejdříve dokumentoval historii vývoje umělé inteligence a jeho základní směry. Nakonec informoval o RankBrain jako o novém systému strojového učení od Googlu a o dalších aktivitách Googlu v této oblasti. Ukázal tak, jak se nyní ve vývoji vyhledávačů uplatňuje umělá inteligence, algoritmy strojového učení i studium vzorců chování různých skupin lidí.

Hodnocení: Jaké je jeho postavení ve výzkumu, vývoji a inovacích

Jitka Moravcová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, MŠMT

Autorka velmi otevřeně informovala o dosavadním systému hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací založeném na kvantitativním převodu publikování výstupů do formy bodů a ukázala jeho kladné a především záporné stránky. Poté představila návrh nové metodiky hodnocení založený na hodnocení kvality, hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím informovaného peer-review, hodnocení jako zdroji strategických informací. Tento systém hodnocení NERO (National Evaluation of Research Organizations) by měl být postupně zaváděn s několikaletým přechodným obdobím. Na závěr uvedla nejčastější a stále se opakující námitky proti novému způsobu hodnocení.

CzechELib! – zpráva o postupu

inforum2016-svobodaMartin Svoboda, Národní technická knihovna

Jak název příspěvku říká, šlo o zprávu o postupu realizace Projektu národního centra pro elektronické informační zdroje. Příspěvek shrnul dosavadní vývoj projektu a představil harmonogram dalších prací, hlavní principy a zajištění fungování centra. Na závěr informoval o tom, že NTK přijme roli nositele projektu jen tehdy, když dostane možnost přijmout osobu do funkce ředitele projektu a když dostane písemné ujištění, že je oprávněna přijímat „cizí finanční prostředky“ a že bude zajištěna udržitelnost, tj. pokryty náklady na provoz centra a na podporu nákupu licencí na období po roce 2022. Více na http://www.czechelib.cz/

Na tradičním společenském večeru oslavila Albertina icome Praha 25 let své činnosti. A byla zde také udělena cena Infora projektu Virtuální národní fonotéka.

inforum2016-dort

inforum2016-cena

Závěrem

Chtěla bych poděkovat vedení NLK za možnost účastnit se konference letošní i minulých ročníků. Pozitivně mě naladila a byla přínosná v mnoha směrech. Jednak jsem si uvědomila vývoj v oblasti informačních technologií, vyhledávání a automatizovaných knihovnických systémů tím, jak se témata přednášek Infora postupně rok od roku měnila, jednak jsem se mohla seznámit s nejnovějšími trendy. A důležité pro mě bylo i setkání s kolegyněmi z jiných knihoven, výměna zkušeností a nápadů.

FOTO: Jiří Topol

Citace

PTÁČKOVÁ, Lenka. INFORUM 2016. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/inforum-2016/. ISSN 1804-2031.