2023, 28 (1-2)

Obsah

Editorial — Helena Bouzková

Články

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Protektorát Čechy a Morava — Alexandra Surá

Slavnostní konference k 70. výročí IPVZ — Kateřina Hájková

Historie Lékařského domu: příběh sídla československých lékařů – vznik a vývoj myšlenky Lékařského domu — Iveta Svobodová

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2022 — Vladimíra Procházková

Aktuality

Kramio – přístup nejen do Digitální knihovny NLK — Filip Kříž

Vybrané novinky v tezauru MeSH pro rok 2023 — Alena Smutná

Knižní novinky — Alexandra Surá

Sbírka Český den proti rakovině — Vladimíra Procházková

Poděkování kolegyni Ludmile Stuchlé, vedoucí knihovny FN Ostrava — Eva Lesenková

Zprávy

Konference QQML 2023 — Eva Lesenková

Svět knihy Praha 2023 — Ondřej Šafařík, Štěpánka Fremutová

Konference – semináře – akce

12.09. 2023 – 14.09. 2023Knihovny současnosti 2023 Univerzita Palackého v Olomouc

24.10. 2023Prezentační dovednosti, Krajská knihovna v Pardubicích

25.10. 2023Jak školit mediální výchovu, Vědecká knihovna v Olomouci

09.11. 2023 – 09.11.2023E-knihy v knihovnách, informace, tipy, příklady, Moravská zemská knihovna v Brně

29.11. 2023 – 30. 11.2023Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023, Národní archiv Praha