Chcete mít k dispozici aktuální informace o nejnovějších lékařských výzkumech? Vyzkoušejte Ovid Insights.

Jana Machonská, Albertina icome

Ovid Insights je nová bezplatná vyhledávací služba určená především lékařům, ale také studentům medicíny a knihovníkům-rešeršérům. Poskytuje informace na míru každému uživateli a šetří jeho čas, protože umožňuje na jednom místě sledovat novinky z vybraného oboru/oborů (aktuálně 15 klinických specializací). Ovid Insights sleduje více než 5000 odborných časopisů excerpovaných v databázi Medline (od roku 2011 po současnost) a zhruba 6000 zpravodajských portálů. Stačí si vytvořit osobní účet a zvolit, která témata a časopisy chce uživatel sledovat. Na základě těchto nastavení je pak pravidelně do mailové schránky informován o nových článcích.

Služba Ovid Insights vznikla ve spolupráci s firmou Northern Light a využívá její vyhledávací technologii. Obsah je aktualizován denně. Služba je dostupná online, z kteréhokoliv zařízení (počítač, tablet, mobil), na adrese www.ovidinsights.com.

Domovská stránka služby Ovid Insights

Obsah Ovid Insights lze procházet dle jednotlivých specializací (Specialty Dashboards), témat a časopisů (Topics and Journals) nebo prohledávat přes vyhledávací formulář (Search).

Služba je dostupná komukoliv a lze ji využívat zcela anonymně. Vytvořením uživatelského účtu si však lze celý portál personalizovat, tzn. zvolit témata, která se mají přednostně zobrazovat, nastavit si zasílání novinek na e-mail, uložit si odkazy na zajímavé články nebo vlastní rešeršní dotazy, a řadu dalších nastavení. Vytvoření uživatelského účtu je snadné, je třeba v horním menu kliknout na odkaz Register a zadat e-mail, jméno a příjmení a heslo. Pro přihlášení (Login) pak slouží zadaná e-mailová adresa a heslo.

Specialty Dashboards

Pod touto záložkou je k dispozici pro prohlížení všech 15 specializací, které jsou aktuálně součástí Ovid Insights: alergologie a imunologie, anesteziologie a léčba bolesti, kardiologie, intenzivní medicína, dermatologie, endokrinologie, gastroenterologie, infekční nemoci, neurologie, gynekologie a porodnictví, onkologie, ortopedie, plastická chirurgie, radiologie, urologie.

Kromě toho jsou z této záložky dostupná specializovaná témata – zika virus (Zika virus) a sepse (Sepsis) a procházení obsahu vybraných časopiseckých kolekcí – např. LWW High Impact Collection. Zajímavá je také možnost vyhledávání pouze v systematických přehledech a meta-analýzách (Systematic Reviews and Meta-Analyses) nebo v nejsledovanějších článcích, které byly publikovány v posledních 3 měsících (Trending Clinical Content).

Pokud si uživatel vybere konkrétní obor z nabídky, zobrazí se mu přehled sledovaných témat a nejrelevantnější články pro každé z těchto témat. Jako první se většinou zobrazuje přehled top článků (Top Articles Across), vycházející z alternativních metrik Altmetric a doporučení odborníků v dané klinické specializaci (McMaster Plus).

Detailní pohled na novinky z oboru urologie

Ikonky + a Follow Topic jsou určené pro sledování daného tématu a rychlé nastavení zasílání novinek na e-mail. Pro zobrazení detailních informací o konkrétním článku stačí kliknout na jeho název.

Specifické je zobrazení novinek v sekci systematické přehledy a meta-analýzy (Systematic Reviews and Meta-Analyses) – procházet je lze dle tématu, zdroje (časopis/databáze) nebo choroby/zdravotních potíží. Výsledky jsou řazeny dle četnosti výskytu, který je uveden u každé položky, i barevně zvýrazněn v grafu.

K dispozici jsou také top přehledy a meta-analýzy (řazené dle relevance) a dále seznam řazený dle data publikování (od nejnovějších). V sekci je možné také vyhledávat, a to v režimu základního nebo pokročilého vyhledávání.

Novinky v sekci systematické přehledy a meta-analýzy

Vyhledávání a práce s výsledky

Vyhledávání v obsahu více než 5 000 časopiseckých titulů, které excerpuje databáze Medline, probíhá přes odkaz Search – Journals v horním menu. Zadat lze klíčová slova, slova z názvu článku, název časopisu nebo rovnou DOI, popřípadě PMID (PubMed ID – číslo článku v PubMedu). Při zadání dotazu funguje našeptávač, tzn. jakmile se začne do tohoto pole zapisovat, zobrazí se nápověda v podobě obdobných dotazů, které zadali další uživatelé. Výsledky je možné dále limitovat dle data vydání (interval od-do, za posledních 7 dní, apod.) a zvolit si způsob řazení výsledků – dle relevance, dle data vydání. Zajímavá je i možnost seskupit si nalezené články dle časopisu, ve kterém byly publikovány.

OVID Insights podporuje booleovské operátory AND, OR, NOT (alternativně lze použít také znaménka + a -), proximitní operátory WITHIN a NEAR a uvozovky pro vyhledávání fráze. Podporovány jsou také zástupné znaky % pro 1 znak a * pro více znaků, např. gene%logy nebo psych*ist.

Pokročilí rešeršéři jistě uvítají možnost vyhledávání v několika konkrétních polích, jejich přehled je uveden v nápovědě (Help). Nemůže chybět ani vyhledávání dle termínů MeSH, konkrétní syntaxe dotazu viz např. MESH-TERM: „pain management“. Zajímavá je také možnost zadání dotazu v přirozeném jazyce, např. What is the apgar score?

Formulář pro zadání rešeršního dotazu

Výsledky vyhledávání je možné exportovat ve formátu HTML nebo CSV, zaslat bibliografické údaje na e-mail, zkopírovat si přímé URL odkazy nebo si články uložit do oblíbených (Bookmarks). Pro zúžení výsledků lze další vyhledávání omezit jen na hledání ve výsledcích. Užitečná je i funkce Retrieve, která najednou otevře v nových oknech prohlížeče až 10 vybraných záznamů.

Výsledky vyhledávání

Výsledky lze dále analyzovat také prostřednictvím řady grafů a filtrů, které se zobrazují v levé části obrazovky. Například po kliknutí na odkaz Authors je ihned k dispozici jmenovitý seznam autorů, kteří se objevují ve vyhledaných záznamech, včetně četnosti výskytu a grafického znázornění.

Analýza výsledků vyhledávání dle autora

Stránka s informacemi o konkrétním článku pak obsahuje citaci, abstrakt a odkaz na plný text. Pro uživatele z institucí, které daný časopis předplácejí na platformě Ovid, se plný text zobrazí v PDF přímo v podokně stránky (za předpokladu, že uživatel je v daný okamžik připojen do sítě své instituce). Nechybí také odkaz View on Journal Site, který vede na článek na domovských stránkách časopisu, k plnému textu se uživatel dostane v případě předplacení tohoto časopisu u vydavatele nebo pokud se jedná o open access článek.

Odkaz na záznam lze sdílet (Share) prostřednictvím sociálních sítí nebo zaslat e-mailem nebo tisknout (Print). V sekci Related TopicsArticles jsou uživateli nabízena související témata a články.

Detail záznamu

Topics and Journals

V této části lze prohledávat seznam více než 300 sledovaných témat a abecední seznam více než 5000 odborných časopisů. Dotaz lze zúžit na konkrétní specializaci. U každého časopisu jsou uvedeny odkazy pro zobrazení aktuálních článků (View) a pro nastavení zasílání novinek na e-mail (Follow) nebo prostřednictvím RSS.

Formulář pro vyhledávání v nabídce témat a odborných časopisů

My Ovid Insights

Tato část je dostupná pouze zaregistrovaným uživatelům. Obsah je sestaven na míru dle označených témat, časopisů a vlastních rešeršních dotazů a zobrazuje se pod odkazem My Dashboard. V rámci Ovid Insights lze pro sledování označit až 20 témat nebo časopisů. Pořadí, v jakém se zobrazují, je možné kdykoliv změnit a danou sekci jednoduše levým tlačítkem myši přetáhnout výše nebo níže. Sledování konkrétního tématu uživatel ukončí kliknutím na ikonku Following Topic.

My Dashboard

My Saved Searches – zde jsou uloženy vlastní rešeršní dotazy, a dále všechny dotazy, které automaticky vzniknou kliknutím na Follow Topic nebo Follow. Uložené dotazy lze třídit do složek a podsložek, lze je kdykoliv editovat, změnit frekvenci zasílání novinek na e-mail nebo celý rešeršní dotaz smazat. Zasílání novinek probíhá ve zvoleném časovém intervalu (každé 4 hodiny, denní, týdenní, měsíční, nikdy). Návod pro ukončení zasílání alertu je součástí každé zprávy, která je uživateli doručena do jeho emailové schránky.

Pravidelně zasílané novinky na -email

My Bookmarks – uložené oblíbené články, ke kterým lze přidat vlastní klíčová slova (tagy) a poznámky.

Proč používat Ovid Insights?

Závěrem můžeme konstatovat, že Ovid Insights je velmi sofistikovaný vyhledávací nástroj, který nabízí aktuální informace z prověřených zdrojů a tím možnost udržovat si přehled o vývoji výzkumu v konkrétním oboru/oborech zájmu lékaře, studenta medicíny nebo knihovníka.

Práce s portálem je intuitivní, pro vyhledávání je k dispozici celá řada nástrojů pro začátečníky i pokročilé rešeršéry a přehledná a stručná nápověda. Výsledky vyhledávání jsou prezentovány i grafickou formou a lze je analyzovat z mnoha různých pohledů. Registrovanému uživateli nabízí nastavení obsahu portálu na míru jeho konkrétním odborným zájmům a dále celou řadu užitečných funkcí pro uchovávání zajímavých článků a rešeršních dotazů nebo sdílení odkazů s kolegy. Škála nabízených alertových služeb je velmi pestrá, využít je možné jak předdefinované dotazy, tak vlastní rešeršní dotazy. Pro knihovníky je k dispozici leták [1] a plakát [2] pro propagaci mezi lékaři a dalšími uživateli lékařských knihoven.

Literatura

[1] Ovid Insights Librarian. Ovid Technologies, Inc. [online]. 2017 [cit. 20171210]. Dostupné z: http://site.ovid.com/pdf/Ovid%20Insights%20Librarian_fs.pdf

[2] Ovid Insights Poster. Ovid Technologies, Inc. [online]. 2017 [cit. 20171210]. Dostupné z: http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/img/posters/Ovid_Insights_Poster.pdf

[3] Wolters Kluwer Introduces Ovid® Insights Delivering Curated Content. Ovid Technologies, Inc. [online]. 2017 [cit. 20171210]. Dostupné z: http://wolterskluwer.com/company/newsroom/news/2017/08/wolters-kluwer-introduces-ovid-insights-delivering-curated-content.html

[4] Ovid Insights: A free article recommendation service for the busy clinician. Ovid Technologies, Inc. [online]. 2017 [cit. 20171210]. Dostupné z: https://youtu.be/fcRwwSm3EnU


Citace

MACHONSKÁ, Jana. Chcete mít k dispozici aktuální informace o nejnovějších lékařských výzkumech? Vyzkoušejte Ovid Insights.. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/chcete-mit-k-dispozici-aktualni-informace-o-nejnovejsich-lekarskych-vyzkumech-vyzkousejte-ovid-insights/. ISSN 1804-2031.