2017, 22 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Jan Evangelista Purkyně: co najdeme ve sbírkách Národní lékařské knihovny – Š. Krýsl

J. E. Purkyně a medaile v numismatické sbírce Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny – M. Lindová

Zahraniční zdroje dostupné na portálu Knihovny.cz – I. Zadražilová

Chcete mít k dispozici aktuální informace o nejnovějších lékařských výzkumech? Vyzkoušejte Ovid Insights – J. Machonská

Volně dostupné informační zdroje v oblasti zdravotnictví – I. Svobodová

MeSH 2018 – zásadní změny a novinky. Výběr zajímavých a inspirativních deskriptorů z pohledu indexace v NLK – R. Kodetová a A. Smutná

Aktuality

Digitální knihovna NLK – aktuální stav – l. Maixnerová

Krátká ilustrace úskalí při překladu tezauru MeSH – A. Šímová a A. Smutná

Setkání supervizorů jmenných autorit – M. Záviška

Muzeum normální a srovnávací anatomie – R. Kodetová

Digitální demence? Ano nebo ne? – R. Kodetová a Šafářová

Jak se učit a naučit cizí jazyky – G. Vinklátová

Zprávy

5. Evropská konference o informační gramotnosti (ECIL) – E. Lesenková

Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017L. Friedlaenderová

Výroční 10. seminář účastníků souborného katalogu 2017 – L. Ptáčková

Knihovny současnosti 2017 – M. Záviška

KLASIFIKON 2017 – zpráva z konference – J. Šrajerová a R. Kodetová

83. Světový knihovnický a informační kongres IFLA  – L. Maixnerová

Knihovnická konference Lib Con 2017 – J. Chlanová

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Konference – semináře – akce v roce 2018

  • MEDSOFT – 20. – 21. 3. 2018, 30. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • INFORUM – 29. – 30. 5. 2018, 24. ročník konference, Vysoká škola ekonomická, Praha
  • EAHIL – 9. – 13. 7. 2018, 13. ročník konference, Cardiff, Wales
  • Celoživotní vzdělávání knihovníků – jaro 2018

Datum vydání:   21. 12. 2017