83. Světový knihovnický a informační kongres IFLA

Lenka Maixnerová, NLK

Letošní již 83. Světový knihovnický a informační kongres IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) se konal ve Vratislavi v Polsku ve dnech 19.-25. 8. 2017.

Náměstí Rynek s radnicí FOTO: L. Maixnerová

Místem konání kongresu byla Hala století (Hala Stulecia), která byla postavena v letech 1912-1913 podle návrhu architekta Maxe Berga a v roce 2006 byla zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Celkem se zde sjelo přes 3 500 knihovníků a informačních pracovníků z více než 120 zemí světa.

Hala století FOTO: L. Maixnerová

Přednášky, odborné diskuze a workshopy probíhaly paralelně v různých sálech a byly rozděleny do přibližně 240 bloků. Někdy byl vůbec problém vybrat si, kam jít, protože zajímavá témata probíhala ve stejnou dobu. Účastníci kongresu obdrželi červené visačky s logem kongresu, které umožňovaly cestování po Vratislavi městskou dopravou zdarma, což se ukázalo jako velice praktické.

Během kongresu bylo zahájeno celosvětové online hlasování Globální vize IFLA. Knihovníci a informační pracovníci z celého světa se tak mohli vyjádřit k budoucím prioritám rozvoje knihoven.

Řada bloků se věnovala bibliografickému zpracování. Na jednom z nich Pat Riva s Majou Žumer představily novou verzi IFLA Library Reference Model (LRM). LRM je konceptuální referenční model, který byl vyvinut, aby spojil 3 na sobě nezávislé modely FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requirements for Authority Data) a FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data). LRM využívá metody propojených dat (linked data), podporuje využití bibliografických dat v prostředí propojených dat. Dokumentace je dostupná na stránkách IFLA https://www.ifla.org/publications/node/11412 .

Z dalších zajímavých témat to byly např. archivace národních webů, knihovny v časech krize, přístup a příležitost pro všechny, rovný přístup k informačním zdrojům na internetu, budování silného knihovnicko-informačního vzdělávání a celá řada dalších. Součástí kongresu byla i výstava posterů (cca 200 posterů).

Účastníci kongresu mohli též navštívit nově otevřenou pobočku městské knihovny v prostorách vlakového nádraží. Letošní konference ve Vratislavi se určitě vydařila, a to jak po organizační, tak obsahové stránce.


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. 83. Světový knihovnický a informační kongres IFLA. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 21.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/83-svetovy-knihovnicky-a-informacni-kongres-ifla/. ISSN 1804-2031.