Setkání supervizorů jmenných autorit

Michal Záviška, NLK

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v budově Národního technického muzea konal výroční seminář supervizorů jmenných autorit. Seminář pořádalo oddělení Národních autorit (NA ČR) Národní knihovny ČR.

Na semináři se probírala současná aktuální témata a novinky. Na úvod jsme byli seznámeni s dopadem směrnice GDPR na tvorbu jmenných autorit. Tato směrnice by na současné postupy neměla mít žádný vliv.

Dále jsme byli konfrontováni s nejčastějšími typy chyb při tvorbě osobních a korporativních autorit. V závěrečné části jsme se dozvěděli, že se chystá možnost ukládání různých autorských identifikátorů do záznamů jmenných autorit. Jedná se zejména o ORCID, ale i o další.

Národní lékařská knihovna spolupracuje na tvorbě jmenných autorit dlouhodobě a celkem již zaslala 43736 záznamů (z toho v letošním roce 2247) a 4165 oprav stávajících záznamů (z toho v letošním roce 298).


Citace

ZÁVIŠKA, Michal. Setkání supervizorů jmenných autorit. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/setkani-supervizoru-jmennych-autorit/. ISSN 1804-2031.