Jak se učit a naučit cizí jazyky

Gabriela Vinklátová, NLK

V úterý 14. 11. 2017 se v Klementinu konal kurz lektorky a polyglotky Ludmily Gramelové, Ph.D., „Jak se učit a naučit cizí jazyky“. Kurz byl velmi inspirativní a proto bych se chtěla podělit o své nové poznatky, pojmy a zdroje pro učení cizích jazyků.

Co je potřeba ke studiu? Pouze motivace, čas a vlastní systém učení. Motivace se dělí na interní a externí. Interní motivace je srdeční = láska či určitý pozitivní vztah k jazyku. Externí motivace je např. pracovní pohovor, návštěva z ciziny či cesta, práce nebo pobyt v zahraničí. Na motivaci se váže cíl učení. Ten by měl být ohraničený a konkrétní – dokázat si přečíst knihu, rozumět filmu v cizím jazyce, domluvit se a porozumět.

Čas strávený učením je relativní. Efektivní doporučený čas je minimálně 20 – 30 minut denně pro vytvoření návyku ke každodennímu učení a trénování paměti. Ta se posílí jedině každodenním opakováním. Těchto zmíněných 20 minut se doporučuje rozdělit na: 5 minut opakování naučeného z minulého dne, 10 minut na novou látku (stihneme jen pár slovíček či vět) a závěrečných 5 minut na tzv. usazování – vytváření materiálu k zítřejšímu opakování.

Na dosažení určité úrovně jazykové dovednosti je potřeba stanovený počet hodin učení. Třeba pro jazykovou úroveň B2 je vyhodnoceno 600 hodin učení. Uživatel jazyka s úrovní B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

Uživatel jazyka na této úrovni umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Odstavec o čase uzavřu citátem lektorky Niny Hanákové (http://ninaenglish.cz): „Neříkejte, že jste na to neměli čas, ale že to nebyla vaše priorita.”

Vlastní systém učení i volba učebnice se odvíjí od toho, jací jste a co vám lépe vyhovuje. Závisí na tom, zda vám lépe vyhovuje mluvení, čtení, poslech či psaní, zda jste typ analytický či intuitivní, jste-li introvert nebo extrovert.

Analytický typ jde více do hloubky a hodí se pro něj učebnice, kde je více textu. Intuitivní typ postupuje v učivu rychleji, ale ne tak do hloubky. Pro něj se tedy více hodí více poslech, přímé metody a komunikativní učebnice s obrázky a dialogy. Extrovert má radši dialogy, skupinovou výuku. Introvert má radši čtení a samostudium.

Paměť se dělí na logickou a mechanickou. Pro starší ročníky už se uplatní spíš paměť logická. Máme čtyři základní paměťové kanály tzv. VARK na základě zraku-visual, sluchu-auditory, čtení/psaní-reading/writing a pohybu-kinestic.

Během studia se může dostavit tzv. platoefekt – ustrnutí, že naše snaha nikam nevede. Proto bychom si měli měřit svůj pokrok – např. testem a dokázat si, že se rozvíjíme.

Nakonec uvedu zajímavé odkazy na internetu pro nadšené studenty a milovníky cizích jazyků.

  • pro polygloty:

http://www.jazykovy-koutek.cz/ (Ludmila Gramelová); yabla.com ; http://www.fromtexttospeech.com/ ; www.grammarly.com

  • pro angličtinu:

www.brona.cz ; www.seduo.cz ; www.englishcentral.com/videos ; cs.duolingo.com/ (i pro další jazyky) ; www.landigo.cz/anglictina ; http://ninaenglish.cz ; http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

  • pro španělštinu:

www.e-sko.cz/sergi-martin-lektor-spanelstiny

  • pro italštinu:

www.italianoautomatico.com

  • pro francouzštinu:

www.francaisauthentique.com; http://decko.ceskatelevize.cz/jazyky#episode7video1 (s Chantal Poullain)

Jazyky se můžete učit i s hudbou: https://lyricstraining.com/


Citace

VINKLÁTOVÁ, Gabriela. Jak se učit a naučit cizí jazyky. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/jak-se-ucit-a-naucit-cizi-jazyky/. ISSN 1804-2031.