Knihovny současnosti 2017

Michal Záviška, NLK

Tak jako vždy se i letošní ročník konference „Knihovny současnosti“ konal v Olomouci v areálu Univerzity Palackého. Hlavními tématy byly nové trendy v oboru knihovnictví. Organizace a řízení konference se ujala Městská knihovna v Praze pod vedením svého ředitele a předsedy SDRUKu RNDr. Tomáše Řeháka.

FOTO: SDRUK ČR

Národní lékařská knihovna byla zastoupena v sekci Infobox přednáškou „70 LET BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA“ od Lenky Maixnerové a Michala Závišky.

Součástí programu bylo i tradiční udělení medailí Z. V. Tobolky. V tomto roce byli medailí Z. V. Tobolky za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví oceněni: PhDr. Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Mgr. Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci, PhDr. Libuše Machačová, Vědecká knihovna v Olomouci, Ing. Jiří Nechvátal, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a PhDr. Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Celá konference byla velice zajímavá a zejména na některé sekce (Lidé v knihovnách) byl problém se pro velký zájem dostat. Také zvaní přednášející ze zahraničí měli zajímavé příspěvky, které nás nutily k zamyšlení a porovnání situace u nás doma se zahraničními knihovnami.

Program přednášek je dostupný na webu konference: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2017/clanek/program-2017/

Prezentace z konference jsou dostupné na adrese: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2017/clanek/prezentace-knihovny-soucasnosti-2017/

Sborník z konference bude dostupný v elektronické podobě na webu konference: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/


Citace

ZÁVIŠKA, Michal. Knihovny současnosti 2017. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/knihovny-soucasnosti-2017/. ISSN 1804-2031.