Digitální knihovna NLK – aktuální stav

Lenka Maixnerová, NLK

Národní lékařská knihovna provozuje již od roku 2008 Digitální knihovnu NLK (DK), která slouží pro ukládání a zpřístupňování digitalizovaných a elektronických dokumentů. V současné době je DK dostupná ve 3 rozhraních:

Přírodní lékař: časopis věnovaný přirozenému způsobu života a přírodnímu léčení vůbec. Praha: Antonín Krofta, 1896 -1942. ISSN 1804-1973. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00011658-fed9dce9-b04d-4b68-9dcd-acf15e87f393

V roce 2017 DK obsahuje 1.571.000 stran (digitálních objektů). Podle typů dokumentů je to 5 919 monografií (včetně grantových zpráv IGA MZ ČR), 294 titulů periodik a 20 264 článků.

Obsah Digitální knihovny je též dostupný v České digitální knihovně na adrese https://www.czechdigitallibrary.cz/cs/, jejíž pomocí je možné prohledávat více digitálních knihoven ČR najednou.

PSOTNÍČKOVÁ, Jarmila. Rodokmen J. E. Purkyně. Praha: Purkyňova společnost, 1937. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00071839

Do DK je možné se dostat i přes mobilní rozhraní Android a IOS. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play https://www.czechdigitallibrary.cz/cs/

Přístup do Digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata (bibliografické popisy) jsou přístupná všem, obrazová data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách NLK a OVI MZ ČR.

U monografií jsou volně dostupná díla ta, kde uplynulo již 70 let od smrti všech, kteří se na monografii podíleli (autoři, editoři, ilustrátoři, překladatelé apod.), u periodik, pokud uplynulo 70 let od data vydání. U publikací, kde není možné určit, zda již uplynula ochranná lhůta (např. sborníky, díla neidentifikovaných autorů apod.), dáváme k volnému zveřejnění po 100 letech od jejich vydání. Některá periodika můžeme zveřejňovat na základě podpisu smlouvy s nakladatelem/vydavatelem (např. tituly ČLS JEP, Solen).

Z významných periodik byly např. digitalizovány:

  • Časopis lékařů českých – ročníky 1862-1971
  • Praktický lékař – ročníky 1921-1947
  • Československá gynekologie – ročníky 1936-1993
  • Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie – ročníky 1947-2004
  • Zdravotnické noviny – ročníky 1952-1996
  • Československá psychiatrie – ročníky 1963-1974
  • Prager medizinische Wochenschrift – ročníky 1876-1915
  • Lékařské rozhledy – ročníky 1893-1919
  • Přírodní lékař – ročníky 1896-1942
  • … a řada dalších.

Pro rok 2018 plánujeme digitalizaci Věstníku českých lékařů.

DRIML, Karel. Bacilínek: pohádka. Praha: Vojtěch Šeba, 1930. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00167660

HORSKÝ, Boleslav S. Storchův illustrovaný domácí lékař české rodiny: lékařský rádce při veškerých chorobách vnitřních, ranlékařských, ženských, kožních, dětských aj. – samaritán, poskytující první pomoci při úrazech a v nebezpečenstvích života – domácí lékarník. Praha: Rudolf Storch, 1907, s. 213. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00178848-8f54b48c-24e6-4435-a30d-33499cb19ad3


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. Digitální knihovna NLK – aktuální stav. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/digitalni-knihovna-nlk-aktualni-stav/. ISSN 1804-2031.