2019, 24 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Predátorské časopisy – A. Kolín

150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně – Š. Svačina, O. Brázda a P. Kovář

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Středověk – A. Surá

Moc informací aneb Důvěřuj, ale prověřuj! – O. Burský

Čeká nás lépe dostupná zdravotní péče? – K. Mašková

Borůvkovo sanatorium v Praze – M. Ehlová

Až na kost! – Š. Krýsl

Aktuality

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2018 – E. Valdmanová

Nekrolog – RNDr. Josef Cirýn – Š. Svačina

Český den proti rakovině – 23. ročník celonárodní veřejné sbírky – E. Valdmanová

Jak na záchranu zdraví či života nejen v knihovně – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Výstava retro hrníčků v Lékařské knihovně – J. Löscherová

18. ročník Pražského letního semináře (Prague Summer Seminar 2019) aneb Studenti a knihovníci ze Spojených států v České republice – R. Papík

Ocenění – red

Zprávy

EAHIL 2019: Bridge, Act, SharE, Learn – L. Maixnerová

Má mozek ještě šanci? – R. Papík

QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté setkání – E. Lesenková

Zpráva z kurzu Sebeobrany pro knihovny – R. Kodetová

10. valná hromada SKIP – M. Záviška

Konference – semináře – akce v roce 2019


Datum vydání:   27.  6. 2019