10. valná hromada SKIP

Bc. Michal ZÁVIŠKA, NLK

Ve čtvrtek 13. června 2019 se ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze konala již 10. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Součástí valné hromady byl dopolední diskuzní kulatý stůl „Knihovny věc veřejná“, na kterém diskutovali zástupci ministerstev kultury, školství a pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, SKIP a knihoven nejen o aktuálních otázkách českého knihovnictví a knihoven, ale zejména o jejich budoucnosti.

Odpolední část byla věnována svazovým záležitostem. Tajemník SKIP PhDr. Vít Richter seznámil členy s činností a hospodařením svazu od poslední valné hromady v roce 2016. Dále proběhly volby do výkonného výboru SKIP, dozorčí komise SKIP a také předsedy SKIP. Staronovým předsedou byl se značnou převahou zvolen Mgr.  Roman Giebisch, Ph.D. V závěru jednání bylo schváleno programové prohlášení na léta 2019 – 2022.

Součástí valné hromady byl i společenský večer v Národní knihovně, Klementinu, kde byly vyhlášeny letošní Ceny českých knihovníků.

Celkové výsledky z 10. valné hromady SKIP na předsedu SKIP, do výkonného výboru a do dozorčí komise.


Citace

ZÁVIŠKA, Michal. 10. valná hromada SKIP. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/10-valna-hromada-skip/. ISSN 1804-2031.