Jak na záchranu zdraví či života nejen v knihovně

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, oddělení vědeckých informací IPVZ

Úraz nebo zdravotní komplikace mohou nečekaně potkat kohokoli z nás, našich kolegů, návštěvníků knihovny nebo širšího okolí.

Z tohoto důvodu v knihovně IPVZ proběhly v květnu 2019 kurzy první pomoci. Profesionální záchranářka Ing. Michaela Strnadová v teoretické i praktické části ukázala, jak se zachovat.

Použití defibrilátoru FOTO: IPVZ

Při kurzu se účastníci dozvěděli, co dělat při jednotlivých typech zdravotních problémů a jak zajistit postiženému člověku s obtížemi první pomoc do příjezdu  zdravotnické záchranné služby. Byla probrána resuscitace dospělých a dětí, situace při zástavě dechu, bezvědomí, infarktu, popálení, krvácení, zraněních, podchlazení, přehřátí, tonutí, nevolnosti, epileptickém záchvatu, alergické reakci, otravě, šoku i zásady, co by se při poskytování první pomoci dělat nemělo.

Pod vedením školitelky si účastníci kurzu na figuríně vyzkoušeli praktický nácvik resuscitace dospělé osoby. Zároveň měli možnost vidět, jak se používá automatický externí defibrilátor.

Ukázka resuscitace FOTO: IPVZ

Součástí kurzu byly i praktické informace, jak při poskytování první pomoci zachovat vlastní bezpečnost, jak zavolat první pomoc nebo co by měla obsahovat lékárnička v zaměstnání, doma či v autě.

Kurz první pomoci měl u účastníků velice pozitivní ohlas, protože získali velké množství praktických a důležitých informací, stejně tak jako si vyzkoušeli, že poskytnout první pomoc může zvládnout kdokoli z nás.

Včasné poskytnutí vhodné první pomoci může omezit následky na zdraví či přímo zachránit život.  Proto je potřeba umět zachovat klid, zavolat pomoc a poskytnout postižené osobě správnou záchranu.

O školiteli

Ing. Michaela Strnadová je vzděláním všeobecná zdravotní sestra s atestací sestra pro intenzivní péči (ARIP), diplomovaný zdravotnický záchranář, bakalář v oboru urgentní medicína a medicína katastrof a biomedicínský inženýr.

Osm let pracovala jako anesteziologická sestra na částečný úvazek. Má dvacetiletou odbornou praxi jako zdravotnický záchranář a operátor zdravotnického střediska na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, osmiletou praxi jako zdravotnický záchranář na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje a tříletou praxi jako zdravotnický záchranář u Asociace samaritánů České republiky. V letech 2012 až 2016 působila jako zakladatelka a předseda spolku Prevence dětem – preventivní programy cílené na děti.  Od roku 2016 pracuje ve společnosti SaveLife,  jejíž styl výuky laické první pomoci nejvíce odpovídá jejímu naturelu a myšlence „první pomoc zvládne teď hned úplně každý“.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Jak na záchranu zdraví či života nejen v knihovně. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/jak-na-zachranu-zdravi-ci-zivota-nejen-v-knihovne/. ISSN 1804-2031.