Nekrolog – RNDr. Josef Cirýn

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc.

Dne 8. března 2019 zemřel v nedožitých 70 letech dlouholetý akademický pracovník 1. lékařské fakulty RNDr. Josef Cirýn. Knihovníkům byl znám především jako zakladatel seminářů Medsoft. Narodil se  26. 6. 1949 v Praze, pocházel z Lysé nad Labem, absolvoval gymnazium v Nymburce.   Vystudoval obor mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nastoupil na Fakultu všeobecného lékařství, kde působil nejdéle v biokybernetickém oddělení Fyziologického ústavu u doc. Zdeňka Wunsche , později pracoval na  Ústavu patofyziologie a  na Ústavu biofyziky a informatiky.  Patřil k velmi oblíbeným učitelům lékařské fakulty před rokem 1989 i později. Na fyziologii se zabýval především matematickým modelováním fyziologických a buněčných systémů. Významně se zasloužil o rozvoj kybernetiky a informatiky nejen na fakultě. V 80. letech založil seminář Medsoft, který je pořádán každoročně už po více než 30 let. Pohyboval se v disidenstkých kruzích a později podepsal petici Několik vět a za to mu bylo vyhrožováno výpovědí a i tím, že celé pracoviště  nedostane odměny. Patřil k zakladatelům Občanského fóra a 1. LF UK. Podílel se jako člen akademického senátu na řadě  zásadních změn fakulty po roce 1990. Navrhl za prvního porevolučního děkana fakulty prof. Jiřího Tichého. V 90. letech byl redaktorem fakultního  časopisu Puls, který je dodnes dostupný v několika knihovnách a je  historickým pramenem pro období transformace 1. lékařské fakulty fakulty po roce 1989.  S ohledem  na jeho vzdělání byla jeho koníčkem  příroda a  teraristika.  O svých výpravách s přírodovědci do Vietnamu a do Afriky psal  v časopise Puls. V závěru života mnoho let úspěšně bojoval s několika vážnými nemocemi. Přitom stále sledoval  dění ve společnosti a v informatice.


Citace

SVAČINA, Štěpán. Nekrolog – RNDr. Josef Cirýn. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 16.04.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/nekrolog-rndr-josef-ciryn/. ISSN 1804-2031.