Zpráva z kurzu Sebeobrany pro knihovny

PhDr. Radana KODETOVÁ, NLK

Na kurz Sebeobrany pro knihovníky, pořádaný v polovině dubna Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, přijely knihovnice z Prahy i z menších mimopražských knihoven, které všechny dohromady vytvořily hezky spolupracující zhruba desetičlennou skupinu. Lektor kurzů sebeobrany systému SORUDO Vladimír Borůvka proškolil účastnice naprosto bravurně.  Za použití her, scének a přiměřeného fyzického kontaktu předal v 5 hodinách maximum svých zkušeností pro případnou sebeobranu v knihovně. Podle zpětné vazby knihovnic v závěru kurzu si každá z nich odnesla zásadní znalosti, jak se v případě nouze a potřeby v knihovně ubránit. Vše naprosto jednoduchým způsobem. Velká pozornost byla věnována nácviku základní obranné pozice. Nejvíce pak účastnice zaujala cvičení „Kejsi“ a „Hrabák“. První cvičení je určeno pro vlastnoruční krytí hlavy, druhé pro použití aktivní obrany proti „nepříteli“. To vše za použití velmi jednoduchých prostředků – hlasu, výpadu rukou, který byl ve vyšší fázi cvičení umocněn použitím základního a přirozeně dostupného nástroje knihovníka – knihy. Nácviky se prováděly v ochranných rukavicích pro prevenci případného zranění. Knihovnice se také učily a (některé nově naučily) správně křičet. To se zdá být triviální, ale ukázalo se, že vyloudit hlasitý křik u knihovnic není jednoduché, a snaha byla v některých případech déletrvající.  Všechny kolegyně to nakonec brilantně zvládly a v kurzu nazvaném na první poslech trochu obávaným tématem panovala velmi přátelská, poklidná a veselá atmosféra. Poděkování patří paní Evě Šenfeldové za organizaci velmi praktického a poučného kurzu se znalostmi uplatnitelnými nejen v knihovnické praxi. Dále pak panu lektorovi Vladimíru Borůvkovi, za předávání jeho mnohaletých zkušeností v oboru krizové komunikace, vyjednávání a asertivity, za jeho elán a energii, které vkládá doslova a do písmene (a to skutečně celým svým tělem) do vzdělávání v oblasti sebeobrany.


Citace

KODETOVÁ, Radana. Zpráva z kurzu Sebeobrany pro knihovny. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 21.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/zprava-z-kurzu-sebeobrany-pro-knihovny/. ISSN 1804-2031.