Novinky v tezauru MeSH pro rok 2020

Mgr. Alena SMUTNÁ a RNDr. Alena ŠÍMOVÁ, NLK

Stejně jako v předchozích letech jsme pokračovaly v překládání tezauru MeSH do češtiny. Proti předchozím rokům došlo k zásadní změně, protože National Library of Medicine (NLM) v Bethesdě přestala poskytovat nástroj pro překlad tezauru do cizích jazyků. Od ledna 2019 probíhá překlad tezauru MeSH do češtiny v novém systému MeSH Translation Workflow (MTW), který vytvořil náš kolega Mgr. Filip Kříž. Praktické používání MTW ukazuje, že je dobrou, ba i lepší a modernější náhradou dřívějšího systému.

Druhou nečekanou věcí bylo, že nové deskriptory byly zveřejněny až na konci listopadu, místo obvyklého března nebo dubna, takže času zdaleka nebylo tolik jako jindy, pokud chceme mít překlad hotový do konce roku. Ale zvládly jsme to včas a v příštím roce budeme pokračovat překládáním vedlejších konceptů a definic u těchto nových deskriptorů; stejně tak, jako doplňujeme překlady u starších deskriptorů.

V době, kdy nebyly nové deskriptory k dispozici, jsme samozřejmě jen neseděly s rukama v klíně a pracovaly jsme na překladech a doplňování stávajících hesel, jejich konceptů a definic, neboť těch je ještě spousta nedodělaných.

Pro rok 2020 je zatím vydáno 298 nových deskriptorů. Bylo zrušeno 5 deskriptorů, 39 bylo „povýšeno“ z pomocné databáze Supplementary Concept Records (SCRs) na samostatné deskriptory, přidány byly 2 publikační typy.

V textu nabízíme stručný výběr z nových deskriptorů, jako hledisko jsme zvolily jejich užitečnost nebo významnost pro práci indexátora odborných článků a monografií.

U nemocí trávicího systému přibyly nově infarkt jater, akutní hemoragická pankreatitida, ruminační syndrom, u nemocí dýchacího systému: syndrom překryvu astmatu a CHOPN a plicní arteriální hypertenze. Hodně nových hesel je u nemocí nervového systému: syndrom uzamčení, hypoplazie optického nervu, poresuscitační syndrom, specifická porucha řeči, náhlé, neočekávané úmrtí při epilepsii, synestezie, regenerace mozku.  U nemocí kůže ke stávající urtikarii přibyla chronická urtikarie. Deskriptory týkající se těhotenství jsou obezita v těhotenství a dystokie ramének. Užitečnými obecnějšími pojmy jsou nediagnostikované nemoci a pooperační kognitivní komplikace, a také poruchy spojené s užíváním narkotik a náhodné zranění. Ke krevním nemocem byly přidány deskriptory – syndromy selhání kostní dřeně a primární imunodeficience.

V kategorii D – Chemikálie a léčiva vždy přibývá velký počet deskriptorů, některé jsou přesunuty z vedlejší pomocné databáze SCRs. Vybíráme ty s častějším výskytem v odborné literatuře: mikrogely, mikroplasty, nanogely, chytré materiály, široce neutralizující protilátky, výpary z elektronických cigaret, pomocné látky vakcíny, inhibitory TNF, alergoidy, neurosteroidy. Větší význam pro nás má deskriptor hormonální antikoncepční látky, který při indexování často chyběl – ačkoliv nejrůznější druhy antikoncepčních látek jsou v tezauru k dispozici, zastřešující obecnější termín nebyl.

Otázek životního prostředí se týkají hesla biologické monitorování, vzestup hladiny oceánů, extrémní počasí, extrémně horké počasí, environmentalistika, bioakumulace, kosmický výzkum. S péčí o pacienta z nejrůznějších hledisek se pojí hesla: sdílené rozhodování v medicíně, akcelerovaná pooperační rehabilitace, perioperační medicína, směrnice pro klinické rozhodování, trvání terapie, kliniky reprodukční medicíny. S otázkami veřejného zdraví souvisejí hesla právo na zdraví, právo na práci, nadužívání opioidů, relační autonomie, kvartérní prevence.

Kategorie J zahrnuje též potraviny a nápoje a tam máme tyto nové deskriptory: živočišné potravní proteiny, nápoje slazené umělými sladidly, cukrem slazené nápoje, jedlý hmyz, vepřové maso, saláty, jedlé obaly.

V kategorii M – skupiny lidí  nově přibyli para sportovci, domorodé obyvatelstvo, intersexuálové a osoby přeživší atomový útok.

Z uvedeného výčtu se dá usoudit, že aktualizovaný MeSH 2020 bude přínosem a usnadněním práce pro všechny uživatele tohoto tezauru.


Citace

SMUTNÁ, Alena a Alena ŠÍMOVÁ. Novinky v tezauru MeSH pro rok 2020. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/novinky-v-tezauru-mesh-pro-rok-2020/. ISSN 1804-2031.