Cena Jana Evangelisty Purkyně 2020 pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc.

PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Cena Jana Evangelisty Purkyně je nejvyšší vyznamenání České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou činnost. Cenu uděluje Předsednictvo ČLS JEP, z. s.  Mezi jejími držiteli jsou např. prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Radana Königová, CSc., prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., a řada dalších význačných českých lékařů.

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. FOTO: Josef Danda

V letošním roce udělilo Předsednictvo ČLS JEP tuto cenu anestezioložce věnující se akutní medicíně doc. MUDr. Jarmile Drábkové, CSc. Cena jí byla slavnostně předána 17. 6. 2020 na zámku Libochovicích.

Zámek v Libochovicích FOTO: Josef Danda

Docentka Drábková je nesmírně aktivní žena a právem je oceňovanou osobností svého oboru – anesteziologie a intenzivní medicíny, který spoluvytvářela. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK Praha. Atestace získala v oboru gynekologie a porodnictví, poté z anesteziologie, resuscitace a z urgentní medicíny.

Od sedmdesátých let se datuje její pedagogická a publikační činnost zaměřená jak na lékaře, tak i na nelékařský personál. Vždy vnímala nezbynost vzdělávání zdravotnických pracovníků. Stále neúnavně píše, přednáší.

Za svoji profesní, pedagogickou i publikační činnost zaslouženě získala mnoho ocenění: čestné členství ČSARIM obdržela v roce 1997, dále čestné členství České společnosti intenzivní medicíny (2008), čestné členství České společnosti urgentní medicíny (2013) a čestné členství ČLS JEP v roce 2014. Dále v roce 1984 získala čestnou medaili ČLS JEP a zlatou medaili v roce 2014.

Ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou po několik desetiletí připravuje jako odborná redaktorka a garant Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Při příležitosti udělení významného vyznamenání České lékařské společnosti J. E. Purkyně paní docentce gratulujeme a děkujeme za dlouholetou spolupráci.

Literatura:

Významné životní jubileum doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc. Anesteziologie a intenzivní medicína [online]. 2019, 30(2), 111 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2019-2-11/vyznamne-zivotni-jubileum-doc-mudr-jarmily-drabkove-csc-112722


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. Cena Jana Evangelisty Purkyně 2020 pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc.. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/cena-jana-evangelisty-purkyne-2020-pro-doc-mudr-jarmilu-drabkovou-csc/. ISSN 1804-2031.