2021, 26 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

Vznik Státního zdravotního ústavu: pár střípků z historie – J. Vitoušová

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – první polovina 19. století – A. Surá

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2020 – E. Valdmanová a K. Bohutínská

Aktuality

Lenka Maixnerová – tři desetiletí v NLK – E. Valdmanová a M. Záviška

Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera – R. Papík

Indexace tématiky onemocnění COVID-19  v NLK v letech 2020 a 2021 – R. Kodetová

Kurzy vyhledání odborných medicínských informací – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Podpora vyhledávání informací pro středoškolské studenty – K. Hájková

Zprávy

13th QQML International Conference,  2nd Virtual Conference – E. Lesenková

Konference – semináře – akce

7.- 9. září 2021 Knihovny současnosti Pedagogická fakulta UP Olomouc

6. – 7. října 2021 seminář MEDSOFT 2021 – Lékařský dům, Praha

1.– 3. listopadu 2021 – Bibliotheca Academica 2021 – Technická univerzita Liberec

1.- 2. prosince 2021 – 22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 – Národní archiv v Praze


Datum vydání: 12. 7. 2021