Knižní novinky

Mgr. Alexandra SURÁ, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Growing Community Health Literacy through Libraries

Co je zdravotní gramotnost, proč je důležitá a jak může ovlivnit zdraví člověka? Jakým způsobem se mohou knihovny podílet na zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva?  Jak předávat informace, které se týkají zdraví a nemoci srozumitelnou formou jednotlivcům a různým populačním skupinám? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedené publikaci.

DALRYMPLE, Prudence W. a Brian GALVIN. Growing Community Health Literacy through Libraries: Sharing Global Perspectives. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2020. ISBN 9783110362510.

The Library Workplace Idea Book: Proactive Steps for Positive Change 

Při výkonu své profese se knihovníci snaží poskytovat co nejlepší služby svým uživatelům, ale jak zaměstnanci knihoven pečují sami o sebe? Jakým způsobem je možné v knihovnách vytvořit příjemné a zdravé pracovní prostředí, které by napomáhalo k vzájemné spolupráci, osobnímu rozvoji, pracovnímu uspokojení a psychické pohodě zaměstnanců? Kniha, která je obohacena o osobní příběhy knihovníků, přináší konkrétní rady a tipy, díky kterým mohou jak vedoucí pracovníci, tak sami zaměstnanci knihoven vytvořit ideální pracovní podmínky.

SEIBERT, Heather L., Amanda VINOGRADOV a Amanda H. MCLELLAN. The Library Workplace Idea Book: Proactive Steps for Positive Change. Chicago: ALA Editions, 2020. ISBN 978-0-8389-4645-9.

A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries

Autor publikace se zaměřuje především na potřeby a požadavky uživatelů knihoven. Představuje metody – User Experience a jejich praktické využití v knihovnách. Uvádí postupy a techniky, pomocí kterých je možné hodnotit knihovnické služby z pohledu uživatele a tak poskytovat relevantnější a hodnotnější servis. Kniha je také obohacena o příklady z praxe a nápady, které lze využít v práci knihovníka.

PRIESTNER, Andy. A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries. UXlibs, 2021. ISBN 979–8596805925.

Ruční knižní vazby

Pokud byste si chtěli v domácích podmínkách zhotovit ručně vázanou knihu za přijatelnou cenu, je pro vás určena právě tato publikace. Seznámíte se s  knihařskými materiály, pomůckami a odbornými pojmy. Také si osvojíte základní pracovní postupy, díky kterým si budete schopni zhotovit pouzdro na čtečku, deníček, skicář, fotoalbum, brožuru nebo převazbu staré knihy. Publikace je také doplněna řadou podrobných instruktážních fotografií.

BERANOVÁ, Lucie. Ruční knižní vazby. Praha: Grada, 2020. ISBN 9788027121991.

Playing Games in the School Library: Developing Game-Based Lessons and Using Gamification Concepts

Autorka, která využívá své dlouholeté zkušenosti s prací ve školní knihovně, představuje projekt, při kterém je možné využít prostory takto specializované knihovny k interaktivní výuce žáků a studentů. Uvádí příklady her, které je možné realizovat ve školních knihovnách, návod, jakým způsobem spolupracovat s pedagogy, žáky a rodiči a také tipy na pomůcky, které je možné použít při tomto projektu.

PAVEY, Sarah. Playing Games in the School Library. London: Facet Publishing, 2021. ISBN 978-1-78330-534-6.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2021-26-1-2/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.