Kurzy vyhledání odborných medicínských informací

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Vzhledem k omezeným možnostem realizace prezenčních kurzů z důvodu pandemie přichystalo Oddělení vědeckých informací Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v roce 2021 nové vzdělávací akce v elektronické formě. Předem byly vytipovány vhodné lékařské a nelékařské obory a zkonzultován zájem s vedoucími příslušných pedagogických pracovišť IPVZ. Všechny kurzy byly připraveny formou webcastu, který měli účastníci možnost shlédnout kdykoli během čtrnácti dnů. Webcasty byly natočeny v délce dvou až tří hodin a jejich zpřístupnění on-line umožnilo účastníkům vzdělávat se bez nutnosti dojíždění a v době, která pro ně byla nejvhodnější.

V období od března do června byl takto zrealizován kurz Odborné medicínské informační zdroje pro obory audiologie, pedaudiologie, foniatrie a klinická logopedie, kurz Odborné medicínské a ošetřovatelské informační zdroje pro obory geriatrie, medicína dlouhodobé péče a nelékařská povolání, kurz Vědecké důkazy v lékařství, vyhledávání a kritické hodnocení jejich validity (Evidence-Based Medicine), kurz Zdroje informací a znalostí k tématům chronické bolesti a kurz Zdroje informací a znalostí pro obory psychiatrie a psychologie.

Webcasty byly zaměřené na seznámení s procesem vyhledávání, sestavení rešeršní strategie, vysvětlení rešeršních analytických postupů a možnosti přístupů k odborným informačním zdrojům, relevantním k problematice konkrétního oboru. Účastníci se seznámili s možnostmi vyhledání vědeckých lékařských informací v databázích, digitálních knihovnách a vybraných portálech v českém i zahraničním prostředí.

Nahrávací stuio IPVZ Foto: J. Sochora

Cílem kurzů je nasměrovat účastníky na využívání informačních zdrojů Národní lékařské knihovny, zejména MEDVIK, Medline/Pubmed, Medline Complete, CINAHL, databáze v rámci ProQuest, EBSCO a Web of Science, služba Bookport a portál MedLike, a zároveň ukázat možnosti vyhledávání odborných informací přes Google Scholar a katalogy českých knihoven.

Kurzů se v letošním roce celkem zatím zúčastnilo 125 lékařů a nelékařů. Na letní termín je připravena ještě jedna vzdělávací akce ve spolupráci s MUDr. Milanem Trojánkem, Ph.D., vedoucím Katedry infekčních nemocí IPVZ, a to mimořádný webinář Zdroje informací a znalostí pro oblast infekčního lékařství s důrazem na covid-19, ve kterém bude i prostor pro dotazy na lektory webináře. Na základě zájmu připravilo Oddělení vědeckých informací IPVZ další termíny těchto on-line kurzů pro druhé pololetí 2021 a v plánu je i příprava nových vzdělávacích akcí pro další vybrané lékařské a nelékařské obory.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Kurzy vyhledání odborných medicínských informací. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2021-26-1-2/kurzy-vyhledani-odbornych-medicinskych-informaci/. ISSN 1804-2031.