IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum

Alena Štiborová, NLK

Jako knihovnice, která má na starosti agendu mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, komunikuji s kolegyněmi z různých končin světa. Snad v každé knihovně se nachází moje stávající či potenciální spolupracovnice. A jakožto zanícená bibliotékářka si nenechám ujít žádnou příležitost návštěvy knihovny, která se nachází poblíž místa, kde jsem na výletě, nebo se rekreuji. Mojí pozornosti tak neunikla knihovna ve Vratislavicích, jež se nachází v budově, která se stala absolutním vítězem architektonické soutěže Cena Karla Hubáčka a byla tak vyhlášena Stavbou roku Libereckého kraje 2022. Krásné počasí, nádherná stavba a úžasná myšlenka lidí přímo k tomuto výletu vybízely. V budově, která vznikla rekonstrukcí starého nevyužitého objektu, se zrodilo kulturní centrum s knihovnou. Prostory knihovny se nacházejí jak v moderní přístavbě, tak v zrekonstruované historické budově. Čítárna knihovny je umístěna v nejvyšším patře, v těsné blízkosti stromu a čtenář má pocit, že sedí přímo v jeho korunách. Spojení knihovny s centrem pro volný čas byl zajímavý počin. Knihovna není jen institucí, která poskytuje knihovnicko – informační služby, ale je rovněž kulturním, společenským a v neposlední řadě vzdělávacím centrem.

IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum. Na počest Ignaze Ginzkeye je u hlavního vstupu umístěna skleněná plastika s jeho podobiznou, která je zakomponovaná do podstavce ve tvaru lupy / Foto: Ing. Arch. Martin Štibor

V prostorách knihovny se nachází nástěnný koberec s motivy Vratislavic nad Nisou, který byl zhotovený ve vratislavické továrně ve dvacátých letech 20. století, jako dar k 70. narozeninám továrníka Willyho Ginzkeye / Foto: Ing. Arch. Martin Štibor

 

Čítárna knihovny je umístěna ve 3. patře moderní budovy / Foto: Ing. Arch. Martin Štibor

 


Citace

ŠTIBOROVÁ, Alena. IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 3-4 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-3-4/igi-vratislavice-knihovna-a-spolkove-centrum/. ISSN 1804-2031.