2022, 27 (3-4)

Obsah

Editorial – Helena Bouzková

Články

E – learningový kurz Zdravotní gramotnost 2022 : Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví – Eva Lesenková

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost: První republika – Alexandra Surá

Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2019 – 2021 – Adam Kolín

Aktuality

RetriO : rešeršní výstupy snadno a rychle – Filip Kříž

Webcasty k vyhledávání odborných informací ve zdravotnictví – Richard Papík, Kateřina Hájková

IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum – Alena Štiborová

IPVZ vystavuje grafická díla tvořená pomocí umělé inteligence – Kateřina Hájková

Knižní novinky – Alexandra Surá

Zprávy

Konference Knihovny současnosti 2022 – Radana Kodetová, Veronika Löblová, Michaela Opatrná, Ludmila Štěpánková

Lekce informační gramotnosti zaměřená i do problematiky vědeckých lékařských informací – Richard Papík

Ohlédnutí za konferencí Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 – Ema Součková, Přemysl Víška, Ondřej Pleskot

10. celorepublikové kolokvium AMG na aktuální téma českého muzejnictví – Muzea po pandemii – Šimon Krýsl

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 – Veronika Löblová

Konference – semináře – akce

25. 4. 2023 – 26. 4. 2023 IX. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven pořadatel SKIP – Sekce veřejných knihoven

16. 5. 2023 – 17. 5. 2023 – Elektronické služby knihoven VII. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

30. 5. – 3. 6. 2023 – 15. QQML konference Heráklion, Kréta, Řecko

12. 6. – 16. 6. 2023 – EAHIL workshop Trondheim, Norsko