Webcasty k vyhledávání odborných informací ve zdravotnictví

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Mgr. Kateřina Hájková, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ 

Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví připravuje již třetím rokem online webcasty na témata vědeckých lékařských informací z různých pohledů, zejména však zaměřených na identifikaci relevantních informačních zdrojů a vyhledávání informací pro různé zdravotnické specializace. Počáteční pokusy s webcasty a webináři v roce 2020 přerostly v celkem pravidelnou činnost i v letech 2021 a 2022 a je o ně v různých zdravotnických profesích, které se v IPVZ vzdělávají, zájem.

Témata, která jsou samostatnými 1 až 2 hodinovými lekcemi z problematiky odborných a vědeckých informací, naplňují kritéria nejen tzv. informační gramotnosti (information literacy), ale také tzv. výzkumné gramotnosti (research literacy), neboť podporují nejen odbornou práci klinických odborníků, ale v podstatě ukazují i nové možnosti podpory jejich případné výzkumné a následně i publikační práce. Webcasty se točí v profesionálním studiu, které bylo v době pandemie onemocnění Covid-19 v IPVZ zřízeno, v rozsahu 1 až 1,5 hodiny čistého času. Jsou kombinací teoretické a praktické části, i když i v teoretické části doplněné statickými příkladovými záležitostmi, v druhé části byly předvedeny praktické ukázky online vyhledávání, které uživatel nejen pochopí díky názornosti, ale může je napodobit a vyzkoušet později při řešení svých informačních potřeb. Všechny webcasty natočil zkušený lektor doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Pro 1. pololetí 2023 bylo připraveno zlepšení, kdy nebudou webcasty nabízeny pouze ve dvoutýdenní přístupnosti na základě zveřejněného celoročního plánu kurzů jako v minulých letech, ale uživatel se na ně může nově přihlásit přes katalog vzdělávacích akcí IPVZ. Nabídka kurzů je uvedena níže a dokumentuje, na jaká témata se tým OVI IPVZ zaměřil.

Webcast – Informační zdroje pro obory audiologie, pedaudiologie, foniatrie a klinická logopedie (332031102)

Webcast – Informační zdroje pro paliativní medicínu a paliativní péči (332031103)

Webcast – Informační zdroje pro obory psychiatrie, psychologie a psychoterapie (332031104)

Webcast – Informační zdroje pro ošetřovatelské obory (332031105)

Webcast – Informační zdroje k problematice bolesti a její léčby (332031106)

Webcast – Informační zdroje pro obory pediatrie (332031107)

Webcast – Informační zdroje pro lékařské obory a další zdravotnické specializace (332031108)

Webcast – Vědecké důkazy v lékařství, vyhledávání a kritické hodnocení jejich validity – Evidence Based Medicine (332031101)

Lektor odborných webcastů, doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. / Foto: K. Hájková

Natáčení podcastu ve webstudiu v Hotelu ILF / Foto: R. Papík


Citace

PAPÍK, Richard a Kateřina HÁJKOVÁ. Webcasty k vyhledávání odborných informací ve zdravotnictví. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 3-4 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-3-4/webcasty-k-vyhledavani-odbornych-informaci-ve-zdravotnictvi/. ISSN 1804-2031.