Knižní novinky

Mgr. Alexandra Surá, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Fostering Wellness in the Workplace: A Handbook for Libraries

Proč by měla být zvláštní pozornost věnována psychickému a fyzickému zdraví zaměstnanců knihoven? Jak vytvořit zdravé zaměstnanecké vztahy, vhodné pracovní podmínky, wellbeing a příjemné pracovní prostředí v knihovnách? Odpovědi na uvedené otázky spolu s konkrétními tipy poskytuje autorka uvedené publikace.

NEWMAN, Bobbi L. Fostering wellness in the workplace: a handbook for libraries. Chicago: ALA Editions, 2022. ISBN 9780838937914.

Opravy knih: teorie knižní vazby pro začátečníky a mírně pokročilé

Snad v každé knihovně  je zapotřebí provádět různé opravy knih. Prostřednictvím uvedené publikace je možné se dozvědět, jak scelovat natržené listy, opravit poškozený obal či rozpadlou knižní vazbu. V uvedené brožuře se nacházejí také informace, které se týkají chemického ošetřování knih (desinfikování obalů, čištění papírů nebo odstraňování hrubé nečistoty).

Hybner, Jan. Opravy knih: teorie knižní vazby pro začátečníky a mírně pokročilé. Vydání první. V Halounech: Přítelík, 2022. 241 stran. Knihařem snadno a rychle. ISBN 978-80-11-01047-8.

50 Things to Know About Becoming a Librarian

Máte rádi knihy, baví vás práce s lidmi a chtěli byste svůj život zasvětit knihovnické profesi? Pokud ano, je pro Vás právě tato kniha, díky které se dozvíte, jaké předpoklady a vlastnosti by měl mít správný knihovník, ze kterých činností se skládá práce v knihovně a jaké slasti a strasti obnáší uvedené povolání.

LOFTON, Tekedra a Joanne TURNER. 50 Things to Know About Becoming a Librarian: Becoming a Community Asset While Doing What You Love. Lock Haven: Independently published, 2022. ISBN 979-8436962993.

Duchess Anna Amalia Library

Knihovna vévodkyně Anny Amálie ve Výmaru je zařazena mezi památky kulturního dědictví. Nachází se v ní rozsáhlá sbírka německé literatury a historických dokumentů, včetně středověkých a raně novověkých rukopisů, starých tisků, map a hudebnin. Díky uvedené publikaci, která je opatřena bohatou obrazovou přílohou, je možné se seznámit s knihovními sbírkami, architekturou a historií této velkolepé knihovny.

LAUBE, Reinhard a Arno BARNERT. Duchess Anna Amalia Library. Berlin: Deutscher Kunstverlag ; Klassik Stiftung Weimar, 2022. ISBN 9783422987180.

Love in the Library

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi se odehrává v malé knihovně internačního tábora, do kterého byli soustředěni během druhé světové války po útoku na Pearl Harbor Američané japonského původu, žijící ve Spojených státech amerických. Každé ráno přichází do knihovny mladý muž s plnou náručí knih, které si předchozí den vypůjčil. Je někdo schopen tak rychle číst, nebo chodí mladík do knihovny z jiného důvodu? Přestože se nejedná o odbornou publikaci, je možno tuto ilustrovanou knihu doporučit lidem, kteří se věnují knihovnickému povolání.

TOKUDA-HALL, Maggie. Love in the Library. Massachusetts: Candlewick Press, 2022. ISBN 9781536204308.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-3-4/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.