RetriO – rešeršní výstupy snadno a rychle

Mgr. Filip Kříž, NLK

Do portálu Medvik byl přidán nový formát exportu pro potřeby rešeršních výstupů. Formát je dostupný v rámci Schránky pod názvem “Rešerše NLK”.

Všechny či vybrané záznamy ze Schránky jsou na pozadí exportovány ve formátu RIS [https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)] a zpracovány novou službou RetriO, která následně vytvoří přehlednou webovou stránku s rešeršním výstupem.

Stránka výstupu je dynamická, takže je možno kliknutím na příslušná tlačítka v navigaci zobrazit či naopak skrýt některé části výstupu. Stránku je pak možno uložit jako PDF soubor [záhlaví stránky ani navigace se “netisknou”], uložit jako HTML pro další použití v prostředí webu nebo vybraný obsah stránky rovnou zkopírovat a vložit do dokumentu typu Word atp.

Ukázka výstupu:

Součástí výstupu jsou následující komponenty:

  • Nápověda – zobrazí nápovědu/legendu
  • Volba formátu citace – stejný výběr formátů citací jako u stávajícího výstupu “Jiné formáty -Citace.com” – citace jsou generovány pomocí služby Citace PRO [https://www.citacepro.com]
  • Statistika – základní vybrané statistické údaje a grafy na základě exportovaných záznamů
  • Metadata – strukturované zobrazení údajů záznamu včetně typu dokumentu a zdrojové báze, podrobnosti o generování položek Identifikátory a Odkazy viz níže
  • Rozšířené [zobrazení] – zobrazí navíc údaje – jazyk, země, abstrakt a klíčová slova (hesla MeSH)
  • Číslování – možnost vypnout či zapnout číslování záznamů
  • Citace – skryje/zobrazí citaci dokumentu ve zvoleném formátu
  • Medvik – zobrazí u citace persistentní odkaz na záznam v portálu Medvik
  • CitacePRO – zobrazí tlačítko pro přenos citace do služby Citace PRO
  • Přepínač jazyka – čeština nebo angličtina

Finální rešeršní výstup tedy lze snadno doladit na míru podle konkrétních potřeb či požadavků.

Z hlediska poskytování kvalitního rešeršního výstupu je nezbytné, aby se uživatel efektivně dostal k plnému textu či objednání kopie/výpůjčky vyhledaného dokumentu. Proto RetriO intenzivně využívá identifikátory dokumentu a přidává odkazy na relevantní zdroje a služby knihovny. Uživatel se pak snadno dostane na detailní zobrazení záznamu v portálu Medvik, kde jsou přehledně agregované informace o dostupnosti dokumentu a navazující služby. U záznamů článků je k dispozici také odkaz na záznam zdrojového časopisu či sborníku.

V případě, kdy záznam obsahuje identifikátor DOI nebo PubMed (PMID), je po kliknutí na příslušné tlačítko uživatel přesměrován na službu vyhledání plného textu v Portálu e-zdrojů NLK nebo přímo na online verzi článku. U záznamů, kde je uveden identifikátor projektu, je zobrazován odkaz na záznam v registru CEP v portálu IS VAVAI.

Dalším podporovaným vstupním formátem služby RetriO je, kromě široce používaného RIS, textový výstup “PubMed” z rozhraní databáze PubMed.gov [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov]. Pokud jsou zpracovávány záznamy z jiných bibliografických databází než Medvik/BMČ, pak jsou prolinkovány na zobrazení ve svých zdrojových rozhraních.

Používání rozhraní aplikace služby RetriO napřímo je určeno pro informační profesionály –  knihovníky, rešeršéry – a je aktuálně dostupné pouze na základě přihlášení. V aplikaci lze nastavit specifický profil poskytovatele služby tak, aby byly generovány odkazy relevantní pro uživatele konkrétní instituce/knihovny. Experimentálně je dostupné zobrazování citačních metrik z Web of Science – tato funkcionalita však vyžaduje institucionální přístup k WoS API. Více informací o RetriO aplikaci naleznete na stránce: https://www.medvik.cz/retrio/

Test vložení výstupu přímo do webové stránky [CTRL+C => CTRL+V]:


Název
Risky sexual behaviour and contraceptive use among young women in the Czech Republic
Autor
Křepelka, Petr — Fait, Tomáš — Urbánková, Iva, et al.
Zdroj
Central European journal of public health. 2020, 28(1), 3-12.
Typ [DB]
Článek    [Medvik-BMC]
Identifikátory
bmc20004543  – 10.21101/cejph.a5823 DOI  – Plný text  – PMID 32228810  – MED00001083 

Křepelka, Petr — Fait, Tomáš — Urbánková, Iva, et al. Risky sexual behaviour and contraceptive use among young women in the Czech Republic. Central European journal of public health. 2020, 28(1), 3-12. ISSN 1210-7778. DOI 10.21101/cejph.a5823 https://www.medvik.cz/link/bmc20004543


Citace

KŘÍŽ, Filip. RetriO – rešeršní výstupy snadno a rychle. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-3-4/retrio-resersni-vystupy-snadno-a-rychle/. ISSN 1804-2031.